Situation Malmö

Hushåll i Malmö som får ekonomiskt bistånd ökar

Hushåll i Malmö som får ekonomiskt bistånd ökar
november 12
08:38 2015

Hushåll som får ekonomiskt bistånd ökar och nästan hälften av hushållen som får ekonomiskt bistånd har fått det i tio till tolv månader.

Enligt rapporten “Individ- och familjeomsorg 2014” som Malmö stad publicerat för att visa hur planen för Individ- och familjeomsorg följs upp i Malmö stad, så har antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd ökat under 2014.

Ekonomiskt bistånd består av två delar: försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet prövas månadsvis och täcker de vanliga och regelbundet återkommande kostnaderna. Ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt gäller kostnader som är tillfälliga och inte täcks av försörjningsstödet.

2014 uppbar totalt 16 218 unika hushåll ekonomiskt bistånd i Malmö stad vid något tillfälle under året, vilket är en ökning med ca 5 % jämfört med året innan. Ekonomiskt bistånd är tänkt som en kortvarig lösning i avvaktan på att en person eller familj på nytt lyckas lösa sin försörjning. 2014 uppbar 45,9 procent av bidragshushållen i Malmö bistånd i tio till tolv månader under kalenderåret, vilket av Socialstyrelsen anges som långvarigt ekonomiskt bistånd.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner