Situation Malmö

Ingen enighet om att höja avgifter inom vård och omsorg

Ingen enighet om att höja avgifter inom vård och omsorg
mars 03
16:26 2016

Kommunalråd för vård och omsorg i Malmö Carina Nilsson(S) menar att det finns en bred enighet omkring att höja avgifterna inom vård och omsorg. Men SD har motsatt sig höjningen.

Den 17 februari beslutade Vård- och omsorgsberedningen i Malmö om att höja avgifterna inom vård och omsorg. Anledningen är att riksdagen tog beslut i samband med statens budget inför 2016 att höja maxtaxan inom vård och omsorg, från att ha varit 1772 kr/månad till att vara 1991 kr/månad. Höjningen av maxtaxan kommer gälla från 1 juli 2016.

När riksdagen möjliggör för kommunerna att öka sina intäkter, genom att höja maxtaxan, så sänker staten bidragen till kommunerna i motsvarande omfattning. Det innebär att kommunerna måste höja sina avgifter för att få täckning för det sänkta statsbidraget.

I en artikel i Sydsvenskan så menar kommunalråd för vård och omsorg Carina Nilsson(S) att det finns “en bred enighet bland partierna i frågan”. Men Sverigedemokraterna yrkade avslag i Vård- och omsorgsberedningen, på förslaget om att höja avgifterna.

Sverigedemokraterna följde upp sin reservation från Vård- och omsorgsberedningen och yrkade avslag på den rödgröna minoritetens förslag att höja avgifterna inom vård- och omsorg, även i kommunstyrelsen.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner