Situation Malmö

Ingen medborgardialog om migrationsfrågor

Ingen medborgardialog om migrationsfrågor
december 22
09:24 2015

Frågor som berör migrationen ska inte vara en del av Region Skånes medborgardialog. Det anser alla partier i regionstyrelsen, förutom Sverigedemokraterna.

Den 10 december hade Skånes regionstyrelse sammanträde. På dagordningen fanns ett förslag som lagts fram av Sverigedemokraterna. Enligt förslaget så skulle följande tre frågor ingå i den enkätsundersökning som demokratiberedningen brukar skicka ut till invånarna i Region Skåne:

“Är du som invånare i Region Skåne villig att betala mer i landstingsskatt än idag för att bekosta den rekordhöga invandringen till regionen? Anser du att invandringen till Skåne har varit för hög? Anser du att invandringen till Skåne bör minska?”

På regionsstyrelsens sammanträde röstade alla partier förutom Sverigedemokraterna mot förslaget och förslaget avslogs.

Demokratiberedningen är en ny beredning för mandatperioden 2015 – 2018, som arbetar under regionfullmäktige och regionstyrelsen. Den nya beredningen ska utveckla metoder för medborgardialog som kan bidra till ett ökat medborgarinflytande i Region Skåne. Beredningen ska också arbeta rådgivande till de nämnder som själva har ett uppdrag att utveckla medborgarkontakterna.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner