Situation Malmö

Invandrare och invandrare

Invandrare och invandrare
juli 10
08:40 2017

Alexander Lagerroth berättar om skillnaden mellan invandring som kan vara bra för Sverige och invandring som kan vara skadlig för Sverige.

Ofta får vi höra från olika läger hur bra eller dålig invandringen är. Jag fick själv den frågan i en opinionsundersökning: om invandringen varit bra för Sverige eller ej. Jag svarade att frågan var dålig ställd. Varför frågan är dålig ställd är framför allt för att det är skillnad på invandring och invandring.

I Sverige har vi framför allt under 60- och 70-talet fått hit många invandrare för att inom industrin klara av efterfrågan på arbetskraft. Imponerande människor som kunde komma hit på fredagen och börja arbeta på måndagen i det nya landet som de knappt sett. Dessa människor gjorde tillsammans med andra infödda svenska arbetare, tjänstemän, akademiker och företagsledare en avgörande insats för att få det svenska maskineriet att fungera. Vi som bor i Sverige och tar del av den svenska välfärden skall ju självfallet inse att en betydande del av denna välfärd är uppbyggd utav människor som kommit hit från andra länder också.

Människorna som kom under dessa årtionden klarade av att både ta seden dit de kom och även bli en ytterst viktig del i det svenska samhället. Här behövdes det inte ställas några krav från antingen den ena eller den andra sidan. Det var självklart för båda parter, arbete utfördes och lönen kom in på kontot, inget konstigt.

Invandrarna som var en del av arbetskraften kunde självfallet utöva sin kultur, den tärde inte på den svenska kulturen och den svenska kulturen tärde inte på de nya svenskarnas kultur. Grundbultarna var ganska lika och man kunde ge och ta av varandras kultur inom bland annat mat, musik och dans; alltså ett fungerande interkulturellt utbyte som var till gagn för i princip alla människor i Sverige.

Under 80-talet får Sverige en våg utav invandrare framför allt från Iran som flyr den nyetablerade islamiska republiken. Dessa människor har kommit hit vid en tidpunkt eller fötts vid en tidpunkt som gör att jag personligen har mött dessa människor med tanke på att jag är född 1984. Jag låter mig själv generalisera och då måste jag säga att dessa personer som jag växt upp med under skoltiden och som hade ursprung från bland annat Iran utmärkte sig, dessa personer var ofta bland de bästa i klassen i många utav ämnena.

Om vi tänker historiskt och ser till vad invandringen har givit det svenska samhället så kan man självfallet se invandringen som en outtömlig skatt. Men så ser ju inte verkligheten ut.

Vi i Sverige måste våga se skillnad på invandring och invandring. Vår svenska cementerade bottenplatta som majoriteten utav både svenskar och nytillkomna svenskar utgår ifrån hotas inte utav invandringen i sig, den hotas utav den muslimska invandringen.

Just nu har vi en stor muslimsk invandring och den muslimska invandringen är generellt sätt inte bra för Sverige. Anledningen till varför den muslimska invandringen generellt sätt inte är bra för Sverige är för att en betydande del utav de muslimska invandrarna har större respekt för de muslimska normerna, muslimska lagarna och den muslimska kulturen än vad de har för de svenska lagarna och den svenska kulturen. Den hederskultur som finns i en del förorter är en relativ ny företeelse som kommit hit med den muslimska invandringen men även islamistisk extremism är något som också kommit hit till Sverige och västvärlden i bagaget med den muslimska invandringen. Den svenska kulturen har alltid förändrats och lär också fortsätta att förändras över tid men ändå med en gemensam röd tråd som löper genom historien.

När man pratar om att bevara den svenska kulturen brukar man ofta som motargument få höra att det ena eller det andra är influerat från ett annat land, dansen polka kommer från Polen och kåldolmar som får anses som svensk husmanskost brukar sägas komma från Osmanska riket från allra första början. Låt oss ta ett förenklat exempel som svar på detta motargument. Om man kommer till ett midsommarfirande och det utöver sill och potatis serveras några rätter orientalisk mat så tror jag väldigt få hade reagerat med missnöje utan ätit av maten om man kände för det, annars hade man avstått. Men, om man hade kommit till ett midsommarfirande och männen hade suttit vid ett bord och kvinnorna vid ett annat bord i skymundan så är jag övertygad om att det hade blivit märkbara reaktioner. Det jag säger är att all kulturblandning inte behöver vara negativ, men när man anammar kulturella inslag som begränsar friheten för t.ex. kvinnor eller som backar samhället 100-tals år bakåt i tiden så reagerar folk förr eller senare. Med detta attackerar jag inte alla muslimer i Sverige eller säger att muslimer inte gör viktiga insatser för Sverige. Det finns självfallet många muslimer som gör enorma insatser för Sverige och som är väldigt bra människor. Det jag motsätter mig är islam och inte muslimer som människor. Jag menar heller inte på att man inte kan leva som muslim i Sverige. Man kan absolut leva som sekulär muslim i Sverige och det finns det en hel del muslimer som gör det utan att det för den sakens skull ställer till en massa problem i samhället i form utav motsättningar, antisemitism och krav på särlagstiftningar.

Slutsatsen blir att vi som Sverigevänner inte skall falla i någon som helst ”rasistfälla”. Som Sverigevän vill man självfallet Sveriges bästa. Sveriges bästa har aldrig varit, är inte och kommer aldrig att vara att stoppa all invandring. Däremot kommer en selektivitet vad gäller invandringen att gynna Sverige och dess invånare. Det viktiga är inte hur lastfartyget ser ut eller var det kommer ifrån, det viktiga är vad som finns i lasten.

 

Alexander Lagerroth

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner