Situation Malmö

Invandring förvärrar hemlöshet i Öster

Invandring förvärrar hemlöshet i Öster
januari 19
08:18 2016

Anhöriginvandring och nyanlända är två anledningar till att hemlösheten förvärras i stadsområde Öster, enligt en rapport från stadsområdesförvaltning Öster i Malmö.

Stadsområdesnämnd Öster avger rapport varje år om stadsområdets insatser för hem- och bostadslösa till Kommunstyrelsens folkhälso-, vård och omsorgsberedning. I rapporten som heter “Aktuella insatser för hem- och bostadslösa i Öster 2015” så kopplas hemlösheten i stadsområde Öster tydligt till invandringen. I rapporten kan man läsa följande:

“Av totalt 303 ärenden i stadsområdet är orsaken till boendeproblemen bristande förankring på bostadsmarknaden i 252 fall, skulder / störningar i 30 fall och våld i familjen i 21 fall. En stor orsak till bristande förankring på bostadsmarknaden är att man är nyanländ i Sverige.”

Rapporten betonar att det faktum att man är nyanländ i Sverige förvärrar hemlöshetsproblematiken i stadsområde Öster. Rapporten fortsätter att problematisera invandringen och menar att en grupp som ökar bland hemlösa är “personer/familjer som kommer till Sverige på grund av familjanknytning, vanligtvis till en person som inte har ordnat boendesituation och där familjen ansöker om boende från första dag de anländer till Sverige.”

Rapporten slår därmed fast att Sveriges generösa regler omkring anhöriginvandringen har förvärrat hemlöshetsproblematiken i stadsområde Öster.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner