Situation Malmö

Invandringen orsakar hemlöshet

Invandringen orsakar hemlöshet
mars 14
10:17 2018

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö antar en årsanalys som slår fast att invandringen är en av orsakerna till hemlösheten i Malmö.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har nu börjat nämna invandringen som en av orsakerna till Malmös ökande hemlöshet. I nämndens årsanalys så skriver man under rubriken ”Varför blev det så?” följande:

”Malmö har en stor inflyttning av hushåll från andra länder som är inte är etablerade på bostads- eller arbetsmarknaden. Många har bakgrund i eget boende (EBO). Hushållen ordnar ofta boende på egen hand men allt fler hamnar i hemlöshet och söker akut bistånd hos socialtjänsten.”

Även om Arbetsmarknads- och socialnämnden beskriver bostadsbristen som huvudorsaken till att hemlösheten ökat i Malmö så är det första gången som nämnden så tydligt beskriver invandringen som en av orsakerna till hemlösheten i Malmö.

Majoriteten av Malmös hemlösa har utländskt medborgarskap.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner