Situation Malmö

Invandringen till Malmö under 2018

Invandringen till Malmö under 2018
februari 12
09:09 2018

Malmö stad prognostiserar att 1800 asylsökande kommer att bosätta sig i Malmö år 2018, om gränserna till Sverige fortsätter att vara stängda under hela året.

Enligt Migrationsverkets prognos från oktober 2017 antas 24 000 personer söka asyl i Sverige under 2018, varav 1 500 förväntas vara ensamkommande barn. Den kommunala verksamheten i Malmö, Invandrarservice, beräknar att 1 800 asylsökande kommer att bosätta sig i Malmö år 2018, i jämförelse med 2 500 år 2017.

Prognoserna kan förändras beroende på politiska beslut, lagändringar och utvecklingen i Sverige och i omvärlden. Malmö stads verksamheter har valt att arbeta utifrån antagandet att gränserna till Sverige kommer att vara fortsatt stängda under 2018.

För 2018 är det beslutat att 155 nyanlända migranter ska anvisas till Malmö, i jämförelse med 408 personer för 2017. Malmö stad kommer under 2018 att ta emot 50 personer av de 408, som inte kunnat tas emot under 2017 på grund av platsbrist.

Enligt Migrationsverkets anvisningsmodell prognostiseras 50 ensamkommande barn och unga anvisas till Malmö under året. Utifrån Arbetsmarknads- och socialförvaltningens beräkning förväntas ankomstmottagandet i Malmö ligga på cirka 300 – 500 ensamkommande barn och unga. Barn i ankomst till Malmö representeras till större del av yngre barn och barn med större behov än tidigare.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner