Situation Malmö

Invandringens kostnader i Malmös skolor ökar

Invandringens kostnader i Malmös skolor ökar
oktober 10
07:54 2016

Malmö stad får betala mer för invandringens kostnader i skolorna trots att statsbidraget från Migrationsverket ökar.

En delårsrapport från Grundskolenämnden i Malmö som redovisar månaderna januari-april 2016 visar att Malmö stad får bära större kostnader för invandringen i skolans värld.

För barn till illegala migranter så har statsbidraget minskat till Malmö. Dessa barn har rätten till skola i Sverige, men inte skolplikt. Malmö fick 1,3 miljoner kr för våren 2016, att jämföra med 5,6 miljoner kr för våren 2015. Motiveringen från Skolverket är att fler kommuner nu söker statsbidraget samt att Skolverket fått ny statistik från Migrationsverket.

I delårsrapporten så redovisar grundskoleförvaltningen hur Malmö stads kostnader för asylsökande och kommunmottagna i Malmös skolor har ökat från 21,2 miljoner kr 2014 till 86,2 miljoner kr 2016. Detta har skett trots att statsbidraget till Malmös grundskolor från Migrationsverket, som ska täcka invandringens kostnader, har ökat från 4 miljoner kr förra året till 58 miljoner kr i år.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner