Situation Malmö

Jammeh trixar med fakta

Jammeh trixar med fakta
april 18
08:14 2017

Enligt Katrin Stjernfeldt Jammeh(S) så förbättras skolresultaten i Malmö. Det hon inte nämner är att hon i det påståendet inte har räknat in de nyanländas resultat.

I Malmö stads årsredovisning 2016 så skriver kommunstyrelsens ordförande, Katrin Stjernfeldt Jammeh(S) i förordet att skolresultaten i Malmö stad förbättras:

”Den positiva utvecklingen med stigande resultat i skolorna fortsatte för sjätte året i rad, trots att förutsättningarna blev tuffare.”

Men det som Jammeh skriver är inte hela sanningen. I samma årsredovisning kan man också läsa följande:

”I gruppen elever exklusive nyanlända har gymnasiebehörigheten ökat. Om statistiken däremot redovisas inklusive nyanlända så har gymnasiebehörigheten sjunkit. Grundskolenämnden har tagit ställning till att inte jämföra alla elever eftersom Malmö under 2015 fick så många nyanlända elever, och det bedöms inte vara troligt att dessa kan klara grundskolan och få gymnasiebehörighet efter endast ett eller knappt ett år.”

Med andra ord så går det bra för Malmös skolor så länge man inte räknar med de nyanlända migranterna. Om man börjar räkna de nyanländas resultat så sjunker skolresultaten i Malmö. Problemet är att personalen i Malmös skolor inte kan exkludera de nyanlända utan får jobba med dem varje dag. Jammeh nämner inte någonting i sitt förord om hur grundskolenämnden i Malmö stad har valt att exkludera de nyanländas skolresultat utan försöker antyda att skolresultaten i sin helhet har förbättrats, vilket inte är sant.

Att exkludera nyanlända från statistiken är något som även Sverigedemokraterna stödjer då man får fram statistik som ger en mer rättvis bild av hur svensk skola fungerar under mer normala omständigheter, när Sverige har en mer fungerande invandringspolitik.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner