Situation Malmö

Knarkvågen

Knarkvågen
maj 03
08:40 2016

En helt vanlig dag i Malmö. Två unga killar går nervöst fram till ett butiksbiträde. De frågar var vågarna finns. Behovsanalysen sätter igång. Vilken sorts våg behöver de? Vad ska de väga?

På den sistnämnda frågan blir svaret ofta mjöl. Även smycken eller godis är ofta förekommande svar. Inte sällan vill de, efter att ha hittat en våg som har en så låg felmarginal och gradering som möjligt, även ha små, återförslutningsbara påsar. De måste ha någonstans att stoppa mjölet.

Detta är ett typexempel taget ur verkligheten. Malmös ungdomar är oerhört hårt ansatta av det stora flödet av narkotika i vår stad. Det vittnas om hur enkelt det är att få tag i droger och hur försäljning och langning närmast obehindrat bedrivs på våra skolgårdar.

Inom läroplanen undervisas det idag om effekterna av tobak, alkohol och droger. Det räcker uppenbarligen inte. Inte i Malmö som agerar som ett nav till resten av Sverige. Likaså räcker det inte att slå sig till ro och påpeka att vi redan idag arbetar mot ungas droganvändning. Eftersom problematiken fortsätter växa sig större år för år, måste vi se till andra lösningar.

Dessa ungdomar må ha drömmar om att köra runt i fina bilar, konsumera lyx och nå en känsla av framgång genom att springa ärenden åt kriminella gäng. Sanningen är att det ofta slutar på antingen bårhuset, parkbänken eller i fängelset. Malmös ungdomar används bara som brickor i ett spel. Ett spel som inte går att vinna och som göder Malmös grovt kriminella nätverk och individer. Ytterligare passivitet från Malmös styrande mainoritet kommer endast bidra till att förstärka den glorifierade bilden av narkotika som framgångsfaktor som dessa ungdomar besitter.

Vi måste därför vara tydliga redan i tidig ålder att narkotika inte är något det vuxna samhället ser på med blida ögon och att det är en ytterst riskabel och felaktig väg att gå om man vill lyckas i livet. Där har politikerna ett ansvar att sätta ner foten och med full kraft motarbeta den knarkvåg som sköljer in över Malmös ungdomar.

Dödsfallen kopplade till narkotika ökar stadigt enligt Folkhälsomyndigheten och då räcker det inte att peka på olika policys eller riktlinjer för att stävja problematiken. Då krävs istället att vi tar krafttag mot drogerna i Malmö, på riktigt.

Sverigedemokraterna är det parti i stadens kommunfullmäktige som flest gånger lyft problemet med den ökande användningen av narkotika bland Malmös ungdomar. De har bland annat föreslagit frivilliga drogtester i gymnasiet för att försvåra användningen av narkotika i skolmiljön och samtidigt visa Malmös gymnasieungdomar att arbetet mot narkotika är omfattande och att politikerna tar det på allvar. Vid vägran om att testas ska föräldrarna informeras. Genom att närvara på detta sätt hade Malmö arbetat både direkt men även förebyggande mot bruk av droger i skolorna.

Vidare har SD även föreslagit att utreda möjligheten att starta ett omfattande projekt kallat ”En drogfri ungdom”. Något de övriga partierna röstat emot. Projektet innebär ett samarbete mellan kommunen, skolan och stadens behandlingshem där terapeuter föreläser och berättar om vilka konsekvenser drogmissbruk har på både kort och lång sikt. En av de viktigaste delarna är att även tidigare missbrukare ska föreläsa om sina egna erfarenheter. Det finns ingen bättre lämpad att berätta om drogmissbruk och dess konsekvenser på familjerelationer, hälsa och psykiskt mående, än en tidigare drogmissbrukare själv.

Sverigedemokraternas ambition är att nästa gång de två killarna köper en våg ska det vara en köksvåg, inte en knarkvåg. Framtiden får utvisa om även de andra partierna i Malmö börjar ta frågan på allvar.

 

Robin Persson

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner