Situation Malmö

Kommunalråd med ansvar för demokrati i Malmö sprider ”Fake news”

Kommunalråd med ansvar för demokrati i Malmö sprider ”Fake news”
april 24
10:56 2017

Fredagskvällen den 21 april så skrev Malmö stads kommunalråd med ansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter, miljöpartisten Nils Karlsson, en tweet om att SD hade röstat emot hedersvåldsförebyggande insatser i skolorna. Vad Karlsson inte nämner är att SD Malmö i sociala resursnämnden, den nämnd som har det största ansvaret i kampen mot hedersvåld röstade bifall till samma förslag. När en av SD Malmös politiska sekreterare frågade Karlsson på Twitter om han vet om att SD Malmö hade röstat bifall till detta förslag i sociala resursnämnden så menade Karlsson att han inte visste då han inte sitter i den nämnden. Senare ändrar han sitt svar och är plötsligt medveten om att SD röstade bifall till förslaget i sociala resursnämnden.

Det beslut som Karlsson refererar till i sin tweet är ett beslut som SD tog i demokratiberedningen. Som namnet antyder så är det en beredning. Det är inte där det slutgiltiga beslutet tas. Men Nils Karlsson verkar vara omedveten om detta då han i sina tweets på fredagskvällen menar att demokatiberedningens roll som ett beredande organ är ren formalitet. Karlsson antyder att demokratiberedningen tar beslut om själva ärendet, vilket inte stämmer.

Att SD har röstat emot hedersvåldsförebyggande insatser i skolorna är fake news. Det som hände var att SD i beredningen av detta ärende röstade bifall i den mycket tyngre sociala resursnämnden medan man röstade avslag i demokratiberedningen. Det avslaget beror på att formuleringarna i förslaget var otydliga och syftet med vårt avslag är att förslaget ska förbättras. De som känner till vår politik och känner till alla de satsningar mot hedersvåldet som vårt parti föreslagit vet hur vi kommer ställa oss när själva beslutet kommer tas.

Att Nils Karlsson i sin roll som kommunalråd med ansvar för bland annat demokrati sprider fake news på Twitter och gör försök att förvränga hur SD förhåller sig gentemot ett förslag samt otydliggör hur den kommunala demokratin fungerar i Malmö är inte acceptabelt. Twitter är ett bra redskap så länge man inte förvränger fakta.

Det är ett nytt inslag att politiska partier försöker smutskasta varandra på detta sätt i Malmö. I den kommunala demokratin så har det funnits en viss respekt, en viss Malmö-anda, där vi har olika åsikter, där debatterna är hårda, men där vi inte ljuger om varandras beslut eller förvränger partiernas politiska förhållning.

Vi kommer aldrig sprida fake news om hur Miljöpartiet i Malmö förhåller sig till olika frågor. Vi hoppas att även Nils Karlsson i fortsättningen respekterar denna Malmö-anda.

1

2-2

3 4 5 6

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner