Situation Malmö

Kraftsamling Herrgården expanderar

Kraftsamling Herrgården expanderar
september 21
13:32 2015

Kraftsamling Herrgården, som är en samverkansprocess mellan aktörer från idéburna offentliga och privata sektorn för att utveckla Herrgården, har fått 300 000 kr från stadsområdesnämnd Öster för att ”utveckla dialog med Malmöbor och resursmobiliseringen i Herrgården.”

Bakom ansökan1 om 300 000 kr till Kraftsamling Herrgården ligger Rädda Barnen och Individuell Människohjälp. Det konkreta resultatet av dessa 300 000 kr kommer bli ”minst 12 dialogtillfällen med Malmöbor under 2015” och att ”minst 10 nya aktörer kommer att ha involverats under 2015”.

Mer än hälften av dessa 300 000 kr kommer gå till att finansiera en ”en heltidsanställning av en samordnare med kommunikatörskompetenser”. Denna samordnare kommer få 28 000 kr per månad.

80 000 kr av 300 000 kr kommer att gå till något som i Rädda Barnens och Individuell Människohjälps ansökan kallas för ”lokala initiativ”. I stadsområdesnämndens möte den 26:e augusti kunde varken Individuell Människohjälps representant eller Rädda Barnens representant beskriva vad dessa lokala initiativ var, förutom att de var just lokala initiativ, som kostar 80 000 kr. Med andra ord så har stadsområdesnämden gett Rädda Barnen och Individuell Människohjälp 80 000 kr som de ska dela ut i Herrgården. I Rädda Barnens och Individuell Människohjälps ansökan finns det ingen som helst beskrivning av hur ett lokalt initiativ kan se ut. Detta innebär att det finns en risk att dessa 80 000 kr delas ut godtyckligt.

Av dessa 300 000 kr ska ungefär 12 000 kr finansiera ett nyhetsbrev. Herrgårdens storlek är till ytan 47 hektar. För att göra några jämförelser så täcker Herrgården en fjärdedel av Lindängens yta och hälften av Segevångs yta. Herrgårdens befolkning är ca 4000 invånare. Det framgår inte riktigt varför ett sådant litet område behöver ett nyhetsbrev för att människor ska kunna kommunicera med varandra.

30 000 kr av dessa 300 000 kr ska gå till ”kringkostnader” där det ingår ”resor, föreläsningskostnader, fika etc”. Vilka resor och föreläsningar det handlar om framgår inte heller av ansökan.

Sverigedemokraterna i stadsområdesnämnd Öster lämnade in ett särskilt yttrande2 i detta ärende och menade att man ser ”fram emot en återrapportering som konkret beskriver hur dessa medel har använts.”

1http://malmo.se/download/18.5f3af0e314e7254d70e2e582/1439905265403/2015-08-26.pdf

2https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CE4QFjAJahUKEwiKhLmwv-LHAhVCDywKHaYqAMQ&url=https%3A%2F%2Fmalmo.sd.se%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F20%2F2015%2F09%2FStadsomr%25C3%25A5desn%25C3%25A4mnd-%25C3%2596ster-2015-08-26-SY-Ans%25C3%25B6kan-kraftsamling-Herrg%25C3%25A5rden.doc&usg=AFQjCNG6SetXV6cOIWFx2psQpCM3ur7GaA&bvm=bv.102022582,d.bGg&cad=rja

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner