Situation Malmö

Låt inte vänstern ta kyrkan

Låt inte vänstern ta kyrkan
juli 27
08:46 2017

Nima Gholam Ali Pour argumenterar om varför kyrkovalet den 17 september trots allt är viktigt.

Den 17 september är det kyrkoval i Sverige. Då får Svenska kyrkans medlemmar en möjlighet att påverka sin kyrka. I sociala medier har jag läst om vad vissa tycker om Svenska kyrkan och detta val. Men här är några fakta som man borde ta till sig, vad man än tycker om kyrkovalet.

I slutet av 2016 så var 6,1 miljoner svenskar medlemmar i Svenska kyrkan, det var 62 procent av Sveriges befolkning. Bara i Malmö så hade Svenska kyrkan 134 835 medlemmar. 41 procent av malmöborna är medlemmar i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan har idag fyra gånger fler medlemmar än LO.

Vad man än tycker om Svenska kyrkan så är det en inflytelserik organisation med en röst som påverkar. Svenska kyrkan är världens fjärde största lutherska kyrka. Den är större än både den före detta statskyrkan i Norge och den nuvarande statskyrkan i Danmark. Det är just därför socialdemokrater i Sverige är så intresserade av Svenska kyrkan. Svenska kyrkan ger socialistiska partier en möjlighet att tränga sig in i människors vardag. Majoriteten av svenskarna är ju medlemmar i kyrkan.

Socialdemokraterna är den största nomineringsgruppen i kyrkomötet och har 73 av de 251 platserna. Näst störst är Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) som har 38 mandat. Socialdemokraterna besitter flest ordförandeposter i kyrkomötets utskott. De olika nomineringsgrupperna använder sig av sitt inflytande för att påverka kyrkan.

Ett av Centerpartiets ledamöter motionerade 2015 om att kyrkostyrelsen ska initiera en miljödag i Svenska kyrkans församlingar. Ledamoten skriver i sin motion:

”Genom att alla församlingar uppmanas att arrangera en miljödag så kan församlingsbor företa vandring utmed vägarna och hjälpa till med att rensa sopor från vägkanter och åkrar. Miljödagen kan även innehålla andakt och servering vid rastplatser.”

Två socialdemokratiska ledamöter lämnade in en motion om att Svenska kyrkan skulle uppvakta regering och riksdag till stöd för en ratificering av ILO-konvention 169, som är en konvention om urfolks rättigheter. Två socialdemokratiska ledamöter motionerade om att kyrkomötet skulle tillföra ytterligare medel till kyrkostyrelsen som skulle ges som stöd åt de församlingar som aktivt arbetar med flyktingar och asylsökande.

En ledamot från Frimodig kyrka lade fram en motion där han yrkade på att kyrkomötet skulle besluta att avsätta 35 miljoner kronor för församlingarnas flyktingarbete. Det är många som använder sig av Svenska kyrkans tillgångar och varumärke för att främja sin egen politiska agenda.

Vissa nomineringsgruppers iver att påverka Svenska kyrkan och använda sig av Svenska kyrkans varumärke i ett politiskt syfte har försämrat Svenska kyrkans rykte. Svenska kyrkan är inte någon vänsterorienterad organisation utan det handlar om en kyrka där majoriteten av svenskarna är medlemmar och som egentligen ska vara en kyrka med folklig förankring.

De som lämnar Svenska kyrkan eftersom man anser att den är en vänsterextrem organisation överlämnar en av Sveriges starkaste varumärken till Socialdemokraterna och diverse vänsterorienterade skojare. Dessa socialdemokrater vill inget hellre än att kontrollera Svenska kyrkan för att sprida sina åsikter i miljoner svenskars namn.

Svenska kyrkan har enorma ekonomiska tillgångar. Enligt sin egen hemsida har Svenska kyrkan totalt sett tillgångar på cirka 45 miljarder kronor. I dokumentet ”Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2018–2020” så kan man läsa att kyrkan har ett fritt eget kapital på 7,4 miljarder kr som kan satsas på ”akuta insatser” och ”strategiska satsningar”.

Att lämna över Svenska kyrkan till vänsterorienterade opinionsbildare med prästkrage för att man är bitter över hur kyrkan har uttalat sig i olika frågor, är ett misstag. Vi har alltför många vänsterorienterade opinionsbildare i prästkrage eftersom de speglar Socialdemokraternas dominans i Svenska kyrkan. Socialdemokrater som Helle Klein har verkat under lång tid för att öka Socialdemokraternas inflytande över Svenska kyrkan. Klein har grundat tankesmedjan Seglora som ständigt attackerar konservativa röster och bedriver politisk opinionsbildning inom Svenska kyrkan. Men allt detta kan förändras om Svenska kyrkans medlemmar agerar den 17 september. Om man verkligen är förbannad över alla politiska uttalanden som Svenska kyrkan har gjort utan att förankra det bland sina medlemmar, så ska man gå och rösta. Det hjälper inte om man bara skriver en facebook-status eller får in en insändare i någon tidning. Genom att rösta den 17 september kan man påverka.

Kanske den viktigaste orsaken till att man ska rösta i kyrkovalet är för att det här är inte en institution som man kan välja bort. Svenska kyrkan grundades under 1500-talet. Kyrkan har format det svenska samhället och kulturlandskapet. Trots att kyrkan förlorar många medlemmar så kommer Svenska kyrkan vara en viktig och mäktig aktör. Den kommer påverka människors liv och vardag. Och om du råkar vara medlem i Svenska kyrkan så är det din kyrka. Det är inte Socialdemokraternas kyrka. Det här är inte en institution som ska överges till socialister som aldrig någonsin tyckt om kyrkor eller religion.

När jag skriver detta så befinner jag mig i Jämtland. Här finns många vackra kyrkor som varit här generation efter generation och fortsätter idag fungera som viktiga mötesplatser på landsbygden. Jag är övertygad om att dessa kyrkor inte tillhör Socialdemokraterna. Svenska kyrkan tillhör svenskarna och är ämnad för ett större syfte än att användas som ett förtroendegivande varumärke för att rättfärdiga vänsterns politiska agenda.

Hur man än känner gentemot kristendomen och Jesus, vad man än tycker om saker och ting som ärkebiskopen Antje Jackélen sagt, så är det ett faktum att Sverige inte skulle varit Sverige utan Svenska kyrkan. I kyrkovalet 2013 så var valdeltagandet 12,8 procent. Av 5,4 miljoner röstberättigade medlemmar så röstade endast ungefär 700 000. Skulle Svenska kyrkan kunnat driva en vänsterorienterad agenda om 20 procent eller 30 procent av Svenska kyrkans medlemmar röstat i kyrkovalet 2013 och hindrat Socialdemokraternas dominans? Svaret är nej. Därför är det viktigt att så många som möjligt röstar i kyrkovalet den 17 september.

Även om Sverige är ett mycket sekulärt land så är det viktigt att Svenska kyrkan inte överges. Det är viktigt att vi inte överger Svenska kyrkan till en vänsterrörelse som vill använda den som ett verktyg för att driva sin egen agenda. Och om man verkligen slår vakt om det svenska kulturarvet så är det viktigt att man är med och påverkar vem som ska förvalta detta kulturarv. Svenska kyrkan förvaltar en stor del av det svenska kulturarvet. Vem är det som ska styra Svenska kyrkan?

Man kan gärna skriva fiffiga statusrader och tweets på Facebook och Twitter om Svenska kyrkan och ärkebiskopens senaste uttalanden. Men gå och rösta den 17 september om du tillhör de 62 procent av svenskar som är medlemmar i Svenska kyrkan. Om du inte har försökt påverka, när du haft möjligheten, så har du inte rätten att kritisera heller.

 

Nima Gholam Ali Pour

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner