Situation Malmö

Lätt för illegala att få ekonomiskt bistånd i Malmö

Lätt för illegala att få ekonomiskt bistånd i Malmö
mars 05
09:33 2018

I dokumentet ”Stöd vid handläggning av papperslösa”, som socialtjänsten i Malmö har tagit fram, så framgår det att socialsekreterare inte behöver säkerställa att illegala migranter som får ekonomiskt bistånd av Malmö stad, faktiskt vistas i Malmö.

Det är sedan länge känt att Malmö stads socialtjänst ger ekonomiskt bistånd till illegala migranter. I ett stöddokument som socialtjänsten i Malmö har tagit fram för att stödja sin personal när de handlägger illegala migranter för att ge dem ekonomiskt bistånd så skriver man att ”klienten måste kunna visa att hen bor i Malmö”.

Samtidigt är det mycket lätt för den illegala migranten att visa var ”hen bor i Malmö”. Enligt stöddokumentet så räcker det med ett handskrivet inneboendekontrakt eller att den illegala migranten kan berätta hos vem han/hon vistas och att det stämmer överens med folkbokföringen. Även en uppgiven innehavare av en bostad som kan bekräfta att den illegala migranten bor på uppgiven adress räcker för att visa var ”hen bor i Malmö”.

Men stöddokumentet går längre än så. Följande står i dokumentet ”Stöd vid handläggning av papperslösa”:

”Om klienten är rädd för att uppge sin adress, behöver ansökan prövas ändå. För att bistånd ska kunna beviljas måste klienten på annat sätt göra sannolikt att hen vistas i Malmö.”

Det räcker därmed med att det endast är sannolikt att den illegala migranten vistas i Malmö för att bistånd ska beviljas. Det behöver inte säkerställas, utan ”sannolikt” räcker. Det är först vid ansökan om fortsatt bistånd som socialsekreteraren behöver försäkra sig om att den illegala migranten fortfarande vistas i Malmö.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner