Situation Malmö

Lokal diskrimineringsbyrå får en extra miljon från Malmö stad

Lokal diskrimineringsbyrå får en extra miljon från Malmö stad
juni 14
07:26 2016

Den vänsterorienterade diskrimineringsbyrån MmD får en miljon kr från Malmö stad trots att underlag saknas för att bedöma MmD:s ansökan.

Malmö mot Diskriminering(MmD) är en vänsterorienterad antidiskrimineringsbyrå i Malmö, vars styrelse består av socialdemokrater och vänsterpartister. I maj så beslutade kommunstyrelsen att ge MmD en miljon kr i ekonomiskt stöd. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Liberalerna reserverade sig mot beslutet.

MmD har i 2,5 år bedrivit antirasistisk verksamhet i Malmös grundskolor. Bland annat har man skapat “antirasistiska elevgrupper” och “interna antidiskrimineringsbyråer” bestående av elever. Man har utformat och bedrivit ett antirasistiskt skolnätverk bestående av personal och ett elevnätverk bestående av elever.

Det ekonomiska stödet som nu har beviljats till MmD från kommunstyrelsen ska expandera MmD:s antirasistiska verksamhet från grundskolorna till resten av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen beviljar MmD:s ansökan trots att Stadskontoret föreslår att denna ansökan ska avslås. I en skrivelse skriver Stadskontoret bland annat:

“Den inkomna reviderade summa om 1 000 000 kr saknar specificerad budget och i ansökan framgår inte tydligt varför den täcker kostnader från maj, trots att projektet enligt ansökan har finansiering från Allmänna Arvsfonden fram till september 2016. En ovanligt kort handläggningstid har omöjliggjort nödvändig uppföljning rörande flera av aspekterna ovan och dialog med den sökande organisationen och berörda Malmö stad verksamheter i den utsträckning som skulle behövas för att kunna göra en tillräckligt välunderbyggd bedömning.”

Trots att det saknas underlag för att göra en “tillräckligt välunderbyggd bedömning” angående MmD:s ansökan så har kommunstyrelsen beviljat en miljon kr i ekonomiskt stöd till MmD. Sverigedemokraterna som reserverade sig mot beslutet skriver i sin reservation:

“Sverigedemokraterna ser det som positivt att staden arbetar emot alla former av diskriminering, oavsett om den sker emot invandrare, män, kvinnor eller svenskar. Däremot menar vi att Malmö mot diskriminering inte bör få denna miljon extra i bidrag. Deras verksamhet tenderar att vara väldigt vänsterorienterad och sett till deras Facebooksida finns inlägg som kan ses som ett direkt stöd till när den våldsbejakande vänsterextrema gruppen Allt åt alla och en romsk gruppering [som] ockuperade området utanför Stadshuset.”

MmD:s miljonsbudget består av följande poster:

Personalkostnader – 340 000 kr

Friskvård – 8 000 kr

Möten och konferenser – 20 000 kr

Kompetensutveckling – 25 000 kr

Övriga personalkostnader – 3 000 kr

IT – 105 000 kr

Förbrukningsmaterial – 25 000 kr

Kontorskostnader – 56 000 kr

Verksamhetskostnader – 175 000 kr

Kommunikation/reklam – 175 000 kr

Externa tjänster – 50 000 kr

Redovisning – 18 000 kr

Förutom denna miljon i ekonomiskt stöd så har MmD ett årligt verksamhetsstöd på 1,2 miljoner kr som organisationen får från Malmö stad.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner