Situation Malmö

Majoriteten av Malmös elever har ett annat modersmål än svenska

Majoriteten av Malmös elever har ett annat modersmål än svenska
januari 24
08:34 2017

Nyanlända elever kräver stora resurser samtidigt som lärartätheten minskar i Malmös skolor. Dessutom så har mer än 50 procent av eleverna i Malmös grundskolor ett annat modersmål än svenska. Dessa är några av utmaningarna som Malmö stads grundskolenämnd listar upp i sin budget inför 2017.

Under 2015 tog Malmö stads grundskoleförvaltning emot 1252 nyanlända elever. Under 2016:s 48 första veckor skrev man in 997 nyanlända elever. Det skriver Malmö stads grundskolenämnd i sin budget för 2017.

Andra saker som nämns i budgeten är att andelen elever med annat modersmål än svenska ökar kraftigt och har nu passerat 50 procent av eleverna i Malmö stads skolor. I budgeten kan man också läsa att skolor som tar emot nyanlända elever behöver ha kompetens och resurser för att möta dessa elever utifrån deras behov. Många skolor behöver fler lärare med behörighet i svenska som andraspråk, utöka antalet specialpedagoger samt utöka elevhälsan.

Angående nyanlända elever skriver man också:

“På grund av bl a bristande skolbakgrund, har vissa nyanlända elever betydande kompensatoriska behov. Sannolikt kommer en större andel av de nyanlända eleverna att ha särskilda behov som i vissa fall inte kommer att kunna hanteras inom ramen för ordinarie undervisning.”

Samtidigt har lärartätheten i Malmö stads grundskolor minskat. Från att ha varit 11 elever per lärare 2011 har det 2016 blivit 12,3 elever per lärare. I budgeten kan man läsa att den minskade lärartätheten i Malmös grundskolor är följden av ett ökat elevantal i kombination med att det blir allt svårare att rekrytera lärare.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner