Situation Malmö

Malmö brottas med den ekonomiska hållbarheten

Malmö brottas med den ekonomiska hållbarheten
december 04
10:06 2015

Malmö stads nettoskuld ökar under 2016, enligt Malmö stads “Budget 2016 med plan 2017-2021”. 2021 kommer Malmö stads nettoskuld vara 9,6 miljarder kr.

Vid ingången av år 2016 beräknas Malmö stad ha en räntebärande nettoskuld på 3,0 miljarder kronor om pensionsskulden inkluderas. Under 2016 beräknas nettoskulden öka med 1,3 miljarder kronor till följd av en fortsatt hög investeringsnivå i kombination med en låg självfinansieringsgrad.

Under 2016 kommer den rödgröna majoriteten bland annat sänka Malmö stads nettokostnader med 78 miljoner kr för att få ekonomin att gå ihop.

För att kompensera verksamheterna för pris och löneökningar samt de demografiska förändringarna och för att kompensera för beslutade och planerade investeringar måste budgeten förstärkas med drygt 100 miljoner kr 2017. Obalansen växer sedan varje år och beräknas till ca 380 miljoner kr år 2020, jämfört med år 2016. (Diagram 1)

Skärmavbild 2015-12-04 kl. 11.07.10

Diagram 1. Källa: “Budget 2016 med plan 2017-2021”

Malmö stads intäkter kommer under 2016 växa långsammare än nettokostnaderna. Investeringsplanen för år 2016 uppgår till 2,7 miljarder kronor. Mellan 2017 till 2021 har det tillgängliga investeringsutrymmet satts till 2,7 miljarder per år. Därefter måste nivån sänkas om skuldsättningen ska hållas på en hållbar nivå, alternativt måste resultatet eller försäljningarna öka.

Under åren 2010-2014 kunde 55 procent av investeringarna finansieras med skattemedel eller försäljningar. Denna andel kommer under perioden 2012-2016 att ha sjunkit till 40 procent. Enligt den budget som de rödgröna partierna lagt fram så beräknas 47 procent av investeringarna kunna finansieras med skattemedel och försäljningar under perioden 2017-2021.

Malmö stads soliditet, som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital, kommer försämras från 42 procent vid utgången av år 2015 till 31 procent år 2021.

Under åren som kommer så kommer Malmö stads nettoskuld öka för varje år. 2021 beräknas Malmö stads nettoskuld vara 9,6 miljarder kr.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner