Situation Malmö

Malmö-elever blir utsatta för sexuella trakasserier

Malmö-elever blir utsatta för sexuella trakasserier
januari 24
08:35 2017

De senaste åtta månaderna så har skolorna i Malmö anmält tretton fall där elever har varit utsatta för sexuella trakasserier.

Enligt 6 kap 10 § är skolpersonal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som krävs för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

När Situation Malmö har gått igenom de senaste åtta månaders anmälningar så handlar tretton anmälningar om att elever blivit utsatta för sexuella trakasserier. Nästan alla elever som blivit utsatta för sexuella trakasserier är flickor. Eleverna kommer från olika åldersgrupper. Vissa är så unga som 9 år.

Anmälningarna som skolorna gör ger inte hela problembilden. Först och främst så kan endast anmälan göras om skolpersonal skulle upptäcka de sexuella trakasserierna. För det andra så har vissa skolor bättre anmälningsrutiner än andra.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner