Situation Malmö

Malmö riskerar att bli ett svenskt Detroit

Malmö riskerar att bli ett svenskt Detroit
november 02
16:27 2015

Ilvars Hansson med erfarenhet från kommunpolitiken i Malmö berättar om den ohållbara situation Malmö Stad befinner sig i.

Det går inte en dag utan att det kommer nya människor till Sverige och som en bland andra städer, är Malmö en av de största mottagarna. Hur länge kan vi hålla på?

Vi saknar bostäder, vi saknar arbetsplatser och vi börjar även tära på de personella resurserna.                       Än så länge så flödar pengarna från Migrationsverkets utgiftskonto men även detta konto har en övre gräns. Vad händer när detta konto stängs?

Kommunerna åläggs att ta hand om alla ensamkommande barn medan de vuxna direkt tas om hand av Migrationsverket. Det talas så vackert om att det är staten som betalar och inte kommunerna men detta är fel. Kommunerna får i de flesta lägen förskottera betalningar och därefter återkräva av Migrationsverket men verkligheten visar att stora summor aldrig återbetalas utan stannar som kostnader i kommunerna.

Malmös kommunledning hävdar att det kommunala utjämningssystemet har tagit hänsyn till detta och systemet kompenserar för den eventuella förlust som visar sig på pappret. I varje fall så kommer allting i ett annat läge när migranterna har kommunplacerats och när bidragen från Migrationsverket upphör. Då åker Malmö på hela notan.

Malmö befinner sig i den olyckliga situationen att man har ett näringsliv som inte är anpassat för sin befolkningssammansättning. Bostadsmarknaden är likaledes oanpassad. Skolorna underpresterar.

Det är jättebra att vi har hi-tech företag likaså olika tjänste- och vårdinrättningar men det är bara en viss kategori högutbildade som kan tillsätta tjänsterna i dessa företag. 68 000 bor dessutom inte i Malmö. Till saken hör också att dessa personer i regel bosätter sig i kranskommunerna eftersom man i dessa kommuner bättre har förstått människors behov av en hög trygghetsfaktor i form av socialt trygga bostadsområden, trygga skolor med god utbildningsnivå med mera. Malmö har missat tåget allt för många gånger. Man står på perrongen och vinkar av från Spår 9½.

I senaste kommunfullmäktigesammanträdet så fördes en interpellationsdebatt, initierad av Folkpartiet, angående Malmös stora bidragsberoende. Den rödgröna minoriteten ser inte detta som ett problem utan tycker att det är helt OK att en fjärdedel av Malmös budget balanseras av bidrag från staten. ”Dom kommer ju och jobbar här” är argumenten och Malmö har ju tvingats att ta på sig stora sociala åtaganden. Jaha, men man har ju haft en generation på sig för att rätta till eventuella problem. Istället för att bli bättre så har det blivit sämre. Den dag pengarna tar slut på riktigt då är jag rädd för att vi riskerar att få ett svenskt Detroit.

Det hör nämligen till saken att i utredningar där man har tittat på hur Malmös ekonomi skulle förändra sig om en bidragstagare går från 0 kr beskattningsbar inkomst upptill 250000 kr, framgår att nettoeffekten vid den beskrivna förändringen endast blir + 3000 kr. Då tänker kanske vän av ordning och reda: ”ja men det kostar ju miljoner att bygga bostäder och miljoner att inrätta nya arbetsplatser, varför skall vi investera så mycket och få så lite tillbaks? Är det så Malmös styrande tänker?”

Malmö riskerar att bli en bidragsmagnet om man inte genast tänker om. Alla former av långvariga bidrag passiviserar och hindrar såväl människor som företag och organisationer att utveckla sig. Det är när den inneboende skaparkraften och känslan av att uträtta någonting nyttigt sammanfaller som ett samhälle går framåt, inte när man försöker att göra om pojkar till flickor i en könlös genusfabrik på Varvsudden.

 

 

Ilvars Hansson

Kommunpolitiker i Malmö Stad

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner