Situation Malmö

Malmö ska ta emot 900 nyanlända elever under 2017

Malmö ska ta emot 900 nyanlända elever under 2017
juli 03
07:39 2017

Sammanlagt så kommer 900 nyanlända elever anlända till Malmös skolor under 2017. Samtidigt så har Grundskolenämnden redan överskridit sin budget när det gäller antalet asylsökande och kommunmottagna elever.

I Grundskolenämndens delårsrapport för 2017 så kan man läsa om hur migrationskrisen fortsätter påverka Malmös skolor.

Utöver ökningen av folkbokförda individer skrevs 298 nyanlända elever in i Malmös grundskolor under vecka 1 – 17, ett genomsnitt på 17,5 nyanlända elever per vecka. Av dessa 298 elever var 15 elever ensamkommande flyktingbarn. Grundskoleförvaltningen bedömer att 900 nyanlända elever kommer att skrivas in i grundskoleverksamheten under året.

Skolorna i Malmö hade i mars 2017 i genomsnitt 7,2 procent nyanlända elever. 7,1 procent av skolorna ligger mellan 6,4 % – 8,4 % nyanlända elever. 58,6 procent har en lägre andel nyanlända än 6,4 procent. 34,3 procent av skolenheterna har en högre andel nyanlända än 8,4 procent. Den skola med flest nyanlända har 20,3 procent nyanlända.

Grundskoleförvaltningen menar i sin prognos i delårsrapport 2017 att det kommer komma 200 asylsökande samt 130 fler kommunmottagna elever i årsgenomsnitt utöver de resurser som Grundskolenämnden har erhållit i Malmö stads budget. Merkostnaden för ökningen av asylsökande och fler kommunmottagna elever beräknas till 35,3 miljoner kr. Det blir 107 000 kr per elev och år. Från beloppet minskas statsbidrag för asylsökande elever som ansöks från Migrationsverket med 19,3 miljoner kr. Kostnaderna för Malmö stad beräknas därmed bli 16,1 miljoner kr.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner