Situation Malmö

Malmö stad upprättar ett romskt råd

Malmö stad upprättar ett romskt råd
juli 03
07:37 2017

Malmö stad blir den första kommunen i landet som upprättar ett kommunalt råd baserat på etnisk tillhörighet.

På Malmö Kommunfullmäktiges möte den 24 maj så beslutade Kommunfullmäktige att inrätta ett råd för den nationella minoriteten romer i Malmö. Som enda parti yrkade Sverigedemokraterna avslag till att Malmö skulle upprätta ett kommunalt råd baserat på etnisk tillhörighet. Flera moderater valde att rösta på Sverigedemokraternas yrkande.

Det romska rådet ska fungera primärt som ett samråds-, informations- och remissorgan när det gäller övergripande planeringsfrågor som berör den romska befolkningens livsvillkor inom Malmö stad. Rådet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen och samordnas av Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC).

Rådet består av 36 personer varav 22 ska vara ”romska representanter” och 14 ska vara politiker. De romska representanterna ska utses av och från romska föreningar i Malmö som uppfyller grundläggande demokratiska principer. Rådets ledamöter och ersättare kommer få sammanträdesarvoden enligt gällande bestämmelser för förtroendevalda i Malmö stad.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner