Situation Malmö

Malmö stads årsredovisning för 2016

Malmö stads årsredovisning för 2016
mars 01
14:34 2017

Situation Malmö presenterar ett ex antal oroande faktorer i Malmö stads årsredovisning för 2016. Stadens resultat vidar 962 miljoner, men är situationen verkligen så ljus som den låter?

Vid tider av årsredovisningar, bokslut och delårsrapporter brukar Situation Malmö återkommande göra en liten sammanfattning av Malmös ekonomiska situation. Med tanke på att staden landade på ett resultat på hela 962 miljoner, något som bland annat Sydsvenskan rapporterat om, kan det vara värt att göra en liten djupdykning i vad som döljer sig bakom dessa siffror.

I tider av ”fake news” eller ”alternativa fakta” ska man komma ihåg att man genom att utelämna viktiga faktum kan få saker att låta bättre än de är. Situation Malmö kommer därför lyfta fram ett ex antal oroande faktorer i Malmö stads årsredovisning som bör vara värt att lyfta fram i debatten.

Skärmavbild 2017-03-01 kl. 14.53.52

(Sid 56) För att förklara stadens fantastiska resultat måste vi först ta en titt på var kommunens intäkter, på sammanlagt 22,6 miljarder, kommer från. Hela 24 %, det vill säga strax över 5,4 miljarder är generella bidrag, det vill säga bidrag från både staten och andra kommuner för att Malmö stad ska kunna fungera överhuvudtaget.

I förorden från kommunstyrelsens ordförande, Katrin Stjernfeldt Jammeh, skryter hon om att staden får högsta betyg av världens ledande kreditvärderingsinstitut. Inte så konstigt, när staden år efter år räddas av staten och andra kommuner.

Anledningen till det höga mottagandet av kommunalt utjämningsstöd har att göra med Malmös andel av medelskattekraften som fallit från 97 % år 1995 till 85,5 % år 2015. (SCB)

Skärmavbild 2017-03-01 kl. 15.08.40 Skärmavbild 2017-03-01 kl. 15.08.55 Skärmavbild 2017-03-01 kl. 15.09.20

(Sid 68) Några oroväckande trender vi kan se är stadens soliditet, skuldsättningsgrad och den räntebärande nettoskulden som alla rör sig åt fel håll. Hade Malmö stad varit ett företag som inte kunde räddats av andra kommuner hade VD:n fått avgå, i Malmö sitter Socialdemokraterna fortsatt tryggt på sin tron.

Skärmavbild 2017-03-01 kl. 15.13.42

(sid 54) Malmös personal går på knäna och detta syns i siffrorna för stadens sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron för kvinnor var 7,71 % och för män 4,49 %. De yrkeskategorier som har högre sjukfrånvaro än genomsnittet för Malmö stad är undersköterskor, barnskötare, vårdare, förskollärare och vårdbiträden. En bra arbetsmiljö leder i regel till lägre siffror gällande sjukfrånvaro. Trenden går helt enkelt åt fel håll.

Skärmavbild 2017-03-01 kl. 15.21.52

(Sid 42) Under 2016 har totalt 2 912 nyanlända med uppehållstillstånd bosatt sig i Malmö, varav 1 507 personer befann sig i eget boende i staden när de fick uppehållstillstånd. Anhöriginvandring står för den näst största gruppen, 580 personer, medan 404 personer efter uppehållstillståndet flyttat till Malmö på egen hand från andra kommuner (s.k. sekundära flyktingar). Totalt 399 personer kom till Malmö från anläggningsboenden genom anvisning enligt bosättningslagen eller genom att personerna lämnat förläggningar på egen hand. Dessutom har Malmö tagit emot 22 kvotflyktingar. Diagrammet visar utvecklingen av flyktingmottagandet (nyanlända med uppehållstillstånd) de senaste fem åren.

Skärmavbild 2017-03-01 kl. 15.25.35 Skärmavbild 2017-03-01 kl. 15.25.45 Skärmavbild 2017-03-01 kl. 15.26.02 Skärmavbild 2017-03-01 kl. 15.26.10 Skärmavbild 2017-03-01 kl. 15.26.17

(Sid 36-37) En av Malmö stads stora kostnadsökningar på senare år handlar om de miljoner som går till stadens mottagande av nyanlända. Dessa personer räknas som hemlösa i stadens statistik och staden står för deras uppehälle tills de kan försörja sig själva.

Skärmavbild 2017-03-01 kl. 15.30.23

(Sid 37) År 2016 kunde Malmö stad även konstatera att de slagit sitt tidigare rekord i utbetalning av ekonomiskt bistånd. År 2016 betalade staden ut hela 970 miljoner i ekonomiskt bistånd till personer utan arbete i staden.

Ser Malmös ekonomiska framtid lika ljus ut som det kan låta när man läser om ett resultat på 962 miljoner? Tillåt oss att vara tveksamma.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner