Situation Malmö

Malmö stads Twitter-konto sprider felaktiga uppgifter

Malmö stads Twitter-konto sprider felaktiga uppgifter
december 04
09:48 2017

De rödgröna partiernas beslut att ge illegala migranter ekonomiskt bistånd är ett politiskt beslut som Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna har reserverat sig mot. Men Malmö stads officiella Twitter-konto framställer beslutet som en konsekvens av svensk lagstiftning vilket är en lögn.

Malmö stads officiella Twitter-konto sprider uppgifter om att socialtjänsten är skyldig enligt lag att ge nödbistånd till personer med utvisningsbeslut. Problemet är att på SKL:s hemsida så står motsatsen till ett sådant påstående. Även Dagens Juridik påpekar att personer med utvisningsbeslut inte har rätt till nödbistånd och att kommunen inte är skyldig att betala ut nödbistånd till personer med utvisningsbeslut. Malmö stads Twitter-konto sprider därmed uppgifter som helt enkelt inte stämmer.

Malmö stad ger ekonomiskt bistånd till illegala migranter genom att de rödgröna partierna har antagit kommunala riktlinjer som Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna inte stödjer. I dessa riktlinjer så står följande när det gäller vuxna illegala migranter:

”Personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige saknar legal bosättning i Sverige. Socialtjänstens ansvar är därför begränsat till stöd och hjälp i akuta situationer (nöd) när personen vistas i kommunen (2 a kap. 2 § SoL). Begreppet akuta situationer avser framför allt situationer som uppstår oväntat och oförutsett. Akut bistånd prövas för kort period. Vid ansökan om bistånd i akuta situationer ska den enskilde medverka personligen.”

I riktlinjerna har det gjorts en bedömning att socialtjänsten har ett ”ansvar” gentemot illegala invandrare, inte en ”skyldighet” som Malmö stads Twitter-konto skriver. Vilka skyldigheter som en kommun har brukar stå i olika lagar och detta måste kommunen följa. Men det faktum att socialtjänsten i Malmö ska betala ut nödbistånd till illegala migranter har ingenting med lagen att göra, utan det är ett politiskt beslut taget av en rödgrön majoritet i Malmö.

Att Malmö stad sprider felaktiga uppgifter om socialtjänstlagen är inte något misstag. Malmö stads feltolkning baseras på ett dokument som går under namnet ”Inget försörjningsstöd till asylsökande som håller sig gömda för att undvika avvisning – men kommunens yttersta ansvar gäller – analys”. Dokumentet har författats av Malmö stads stadsjurist Natalie Glotz Stade. Där kan man läsa följande:

”Egentligen finns det mot bakgrund av bestämmelsen om kommunens yttersta ansvar i 2 kap. 1 § SoL och 2 a kap. 2 § SoL inget större handlingsutrymme för nämnden att inte ta det yttersta ansvaret för de människor som vistas i kommunen. Så, ja – människor i nöd ska fortfarande få hjälp i nöden av socialtjänsten; oavsett om de är asylsökande som har fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut eller någon annan som har fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut eller en EU-medborgare utan uppehållsrätt eller en svensk medborgare som är bosatt i en annan kommun.”

Uppenbarligen är denna tolkning felaktig då både SKL, Dagens Juridik och de flesta kommuner i Sverige ser ett tydligt handlingsutrymme att förvägra illegala migranter nödbistånd. Men det är just denna felaktiga tolkning som har blivit grunden för de rödgröna partiernas politik att ge illegala migranter ekonomiskt bistånd.

 

Namnlös Namnlös1 Namnlös2

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner