Situation Malmö

Malmös höga arbetslöshet skapar hemlöshet

Malmös höga arbetslöshet skapar hemlöshet
augusti 11
08:25 2016

Stadskontoret menar att låga inkomster, arbetslöshet och en låg takt i bostadsbyggandet är orsakerna till hemlöshetsproblematiken i Malmö.

En rapport från stadskontoret slår fast att ökad sysselsättning och ett ökat bostadsbyggande är gemensamma utmaningar för Malmö stad och marknadens aktörer för att bostadsförsörjningen ska fungera. Just nu är arbetslösheten i Malmö dubbelt så hög som i riket. Samtidigt har befolkningen ökat de senaste åren medan bostadsbyggandet inte ökat i samma grad.

Skärmavbild 2016-08-11 kl. 10.28.58

Källa: “En ändamålsenlig struktur för kommunens arbete mot hemlöshet”, Malmö stad

De senaste tio åren har Malmös befolkning växt med cirka 5100 personer per år samtidigt som det har byggstartats drygt 1400 bostäder per år. Nära hälften av Malmös invånare är unga och en stor andel av inflyttarna är just unga vuxna. Men befolkningsökningen beror också till stor del på inflyttning från utlandet och på ökat barnafödande i Malmö. Dock flyttar inte danska hushåll till Malmö i samma utsträckning som under mitten av 2000-talet, snarare har flyttströmmen vänt under senare år. Malmös invånare har låg förvärvsfrekvens och låg medelinkomst vilket påverkar hushållens möjligheter att efterfråga en lämplig bostad.

Stadskontoret slår fast i sin rapport att hemlösheten i Malmö är idag mer av ett bostadspolitiskt problem istället för ett socialpolitiskt problem. En allt större del av hemlösheten har sin grund i bostadsbristen i Malmö vilket medfört att andelen hemlösa utan social problematik har ökat från 51 % till 65 % bara under de senaste fyra åren. 871 av de totalt 1333 vuxna som var hemlösa den 1 oktober 2015 skulle med en bostadsmarknad i balans inte ha behövt vända sig till socialtjänsten för att få hjälp med sitt boende.

Enligt stadskontoret är lösningen på nuvarande hemlöshetsproblematik ett ökat bostadsbyggande, företrädesvis av hyresrätter till rimliga kostnader och annan byggnation som kan frigöra billiga hyresrätter i äldre bostadsbestånd.

I rapporten “En ändamålsenlig struktur för kommunens arbete mot hemlöshet”, så rekommenderar stadskontoret att ansvaret för att samordna boendesociala frågor ska hamna hos en nämnd/förvaltning som har kontakt med bostadsmarknadens aktörer och har en reell möjlighet att använda kommunens medel för att påverka byggande. Idag är det 11 förvaltningar och ett kommunalt bolag som är ansvariga för hemlösheten i Malmö.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner