Situation Malmö

Malmös projektredovisning kritiseras

Malmös projektredovisning kritiseras
maj 04
12:20 2018

Malmö stads redovisning av olika projekt kritiseras i en granskningsrapport som beställts av stadsrevisionen.

Revisionsfirman Grant Thornton Sweden AB har på uppdrag av Malmö stadsrevision genomfört en granskning av projektredovisningen i Malmö stad.

Granskningsrapporten slog fast att Arbetsmarknads- och socialnämnden, Kulturnämnden och Fritidsnämnden inte har ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för att säkerställa att Malmö stads interna riktlinjer för projektredovisning efterlevs. När det gäller arbetsmarknads- och socialnämnden så följer inte nämnden god redovisningssed enligt granskningsrapporten. I en stickprovsgranskning framkom det att i ett projekt saknades fyra verifikationer i projektredovisningen.

Enligt granskningsrapporten så görs ingen större uppföljning på projekten och lärdomar tas inte om hand av den ordinarie verksamheten i Arbetsmarknads- och socialnämnden, Kulturnämnden och Fritidsnämnden.

I granskningsrapporten framgår det också att Kommunstyrelsen anser att det är nämndernas eget ansvar att följa upp projekten och Kommunstyrelsen gör därmed ingenting för att säkerställa att projektredovisningen följs.

 

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner