Situation Malmö

Många behöver tolk i Öster

Många behöver tolk i Öster
oktober 10
07:47 2016

Mer än en tredjedel av de som får försörjningsstöd i stadsområde Öster behöver tolk när de möter socialtjänsten.

Malmö har fem stadsområdesnämnder som är ansvariga för bland annat vård och omsorg samt socialtjänsten. Stadsområdesnämnd Öster beslutade i december 2015 att ge sin förvaltning i uppdrag att kartlägga behovet av arbetsmarknadsåtgärder och övriga arbetsförberedande insatser.

Kartläggningen omfattar personer som får ekonomiskt bistånd med biståndsbeslut från april/maj 2016. Sammanlagt fanns det 3041 personer i stadsområde Öster, som fick ekonomiskt bistånd under perioden då kartläggningen pågick. 90 procent har hemmaboende barn i hushållet.

56 procent har fått ekonomiskt bistånd i mer än 36 månader. Cirka en tredjedel av de som får försörjningsstöd får det på grund av arbetslöshet. Andra vanliga förekommande försörjningshinder är sociala skäl, sjukskrivning och språkhinder. Mer än en tredjedel (37 %) av de som får försörjningsstöd är i behov av tolk.

Förvaltningen vid stadsområde Öster gör bedömningen i sin kartläggning att det finns ett behov av att utveckla samverkan mellan olika aktörer.

Stadsområde Öster är en sammanslagning av stadsdelarna Rosengård och Husie.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner