Situation Malmö

Många nyanlända elever till Malmö

Många nyanlända elever till Malmö
september 24
16:59 2018

Antalet nyanlända elever som skrivs in i Malmös skolor är stort och anledningen är anhöriginvandring.

784 nyanlända elever skrevs in i Malmös grundskolor under vecka 1 – 35, ett genomsnitt på 22 individer per vecka vilket kan jämföras med 697 individer i samma period föregående år, enligt grundskolenämndens delårsrapport. Av dessa 784 eleverna var 11 elever ensamkommande migrantbarn.

Inför höstterminens första fyra veckor skrevs 268 nyanlända elever till Malmös grundskolor. Antalet är det högsta någonsin. Som jämförelse var antalet 227 under samma period 2016. Den största orsaken till att så många flyttar till Malmö är anhöriginvandring.

Drygt 1100 nyanlända elever förväntas skrivas in i Malmös grundskolor under året med nuvarande ankomstfrekvens. I Malmös kommunala grundskolor är 2231 elever nyanlända, enligt fyraårsdefinitionen, vid augusti månads utgång.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner