Situation Malmö

Mer än en miljard i ekonomiskt bistånd

Mer än en miljard i ekonomiskt bistånd
september 24
17:22 2018

Malmö stad fortsätter ha stora utgifter när det gäller socialtjänstens verksamhet. I en delårsrapport menar Arbetsmarknads- och socialnämnden att anhöriginvandringen kommer belasta nämndens ekonomi.

Arbetsmarknads- och socialnämnden prognostiserar i en delårsrapport att underskottet i slutet av året kommer vara på 160 miljoner kr. I delårsrapporten så kan man läsa att omvärldsfaktorer som hög arbetslöshet, bostadsbrist och många människor på flykt har under de senaste åren lett till utmaningar för nämndens verksamheter och kostnadsökningar inom till exempel hemlöshet och ekonomiskt bistånd.

Delårsrapporten varnar också inför fler kostnadsökningar i framtiden då man skriver att antalet personer som anlänt till Malmö som anhöriga har ökat med nästan 40 procent jämfört med föregående år, vilket leder till att fler familjer behöver hjälp att hitta ett boende. Samtidigt skriver man att Malmö har en stor inflyttning av hushåll från andra länder som inte är etablerade på bostads- eller arbetsmarknaden och många har bakgrund i eget boende (EBO) eller kommer som anhöriginvandrare. Hushållen ordnar ofta boende på egen hand men hamnar sen i hemlöshet och söker akut bistånd hos socialtjänsten.

Enligt delårsrapporten har kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat med tre procent jämfört med samma period föregående år. Delårsrapporten prognostiserar att den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd för 2018 kommer landa på 1,05 miljarder kr. Den totala kostnaden för hemlösheten kommer bli 605 miljoner kr. Delårsrapporten konstaterar att ökad anhöriginvandring ökar behovet av större lägenheter, vilket det finns en stor brist av.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner