Situation Malmö

Mer än en miljard i ekonomiskt bistånd

Mer än en miljard i ekonomiskt bistånd
mars 14
10:09 2018

Antalet unika hushåll med ekonomiskt bistånd minskar men kostnaderna ökar och passerar en miljard.

Trots att antalet unika hushåll som beviljades ekonomiskt bistånd minskade i Malmö under 2017 så ökade kostnaderna för det ekonomiska biståndet. Ett färre antal försörjningsstödstagare får nu mer stöd än vad de fick innan.

Antalet unika hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd minskade med 3,7 procent under 2017, från 16 092 hushåll till 15 498 hushåll. När det gäller kostnaderna för det ekonomiska biståndet i Malmö så slogs ett nytt rekord. För första gången hamnade kostnaderna över miljardstrecket. Det utbetalda beloppet till dem som får ekonomiskt bistånd blev 1,01 miljard kr.

Socbidrag

Källa: Årsanalys 2017 Arbetsmarknads- och socialnämnden

Den genomsnittliga biståndstiden för hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd är 36 månader. Av de 15 498 hushåll som får ekonomiskt bistånd så lever barn i 5140 av dessa hushåll.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner