Situation Malmö

Mer lek för vuxna i Malmö

Mer lek för vuxna i Malmö
december 04
10:10 2015

Nu satsar den rödgröna majoriteten på att bygga lekplatser för vuxna.

I juni tog kulturnämnden i Malmö fram ett dokument som heter “Förslag på handlingsplan för kulturstrategi 2016”. Denna handlingsplan baseras på “Kulturstrategi 2014-2020” som antogs av Malmös kommunfullmäktige. Handlingsplanen har nu skickats på remiss till olika nämnder i Malmö stad.

På sidan nio i “Förslag på handlingsplan för kulturstrategi 2016” så kan man läsa följande:

“Staden ska arbeta för ett bredare utbud genom utveckling av kreativa mötesplatser som skapas och prövas genom tvärsektoriella samarbeten. Här ska fler ha möjlighet att utveckla den egna kreativiteten och skapandet. Det kan till exempel handla om att skapa kreativa återbruksverkstäder i anknytning till återvinningscentraler, och temalekplatser för vuxna.”

När handlingsplanen diskuterats i Malmö stads nämnder har diskussioner förekommit om vad “temalekplatser för vuxna” egentligen är. Eftersom ingen i någon av nämnderna visste vad “temalekplatser för vuxna” var så började Situation Malmö leta efter svaret.

Även kulturförvaltningen fick skicka runt Situation Malmös fråga till olika tjänstemän eftersom det inte var många som visste vad “temalekplatser för vuxna” kunde betyda. Till sist fick man tag på en tjänsteman som skickade följande svar:

“Jag har inget konkret nerskrivet exempel på vad en temalekplats för vuxna är. Men jag kan försöka förklara närmare. Du har ju säkert sett temalekplatser för barn och det är ju lite av samma koncept fast med målgrupp vuxna man tänker på. Lek och spel är ju en allt större del av vår kultur och konceptet bygger ju egentligen på att man utvecklar ett koncept som möjliggör för vuxna att vara kreativa utomhus eller inomhus. Så klart så är mycket i ett sådant lekplats byggt på tekniska lösningar och fler referenser till utvecklingen av en sådan plats kan man hitta i interaktionsdesign och gamificationprocesser. Om man försöker förklara det lite banalt så är det som ett utomhusgym men med ett ‘tema kreativitet och skapande’ i stället för träningsutrustning.”

För att sammanfatta citatet ovan så är “temalekplatser för vuxna” en vision om att bygga lekplatser för vuxna människor.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner