Situation Malmö

Migrationskrisen drabbade arbete mot diskriminering

Migrationskrisen drabbade arbete mot diskriminering
maj 24
11:12 2016

Stadskontoret gör i en rapport bedömningen att migrationskrisen skapade en sådan press på Malmö stads organisation att arbetet mot diskriminering drabbades.

Malmö stad har sedan 2014 haft en “Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad”. Det är en plan som alla verksamheter i Malmö stad måste följa. I stadskontorets “Antidiskrimineringsrapport för 2015” kan man läsa några exempel på vilka effekter denna utvecklingsplan har fått i verksamheten under 2015.

Biblioteksverksamheten i stadsområde Väster har köpt in så kallad “normbrytande barnlitteratur”. För de som är obekanta med begreppet så är exempel på normbrytande barnlitteratur böcker som “Kalle med klänning”, “Jag vill ha baklava!” och “Lill-Zlatan och morbror Raring”, som handlar om Lill-Zlatan som umgås med sin morbror som lever i en homosexuell relation.

Sociala resursförvaltningen har anordnat utbildningar i normkritik och genus som riktats till chefer och medarbetare i brukarnära verksamheter. I stadsområde Öster så har 30 medarbetare vid förvaltningen genomgått utbildning kring HBTQ-frågor.

Hur Malmö stad följer upp “Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad” redovisas i stadskontorets “Antidiskrimineringsrapport för 2015”. I denna rapport så gör stadskontoret också bedömningen att migrationskrisen har satt en sådan “press på hela Malmö stads organisation” att det finns en “risk att det långsiktiga arbetet för lika villkor kommer i skymundan”.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner