Situation Malmö

Mindre andel gymnasiebehöriga i Malmös kommunala skolor

Mindre andel gymnasiebehöriga i Malmös kommunala skolor
juni 11
08:07 2018

De senaste åren har en mindre andel elever fått behörighet till gymnasiet i Malmös kommunala skolor.

Andelen elever i årskurs nio som är gymnasiebehöriga är högre i fristående skolor än i kommunala i såväl riket som i Malmö, och andelen behöriga har sjunkit i kommunala skolor under senare år. Andelen behöriga i kommunala skolor är lägre i Malmö än i riket.

Elevsammansättningen i fristående och kommunala skolor ser olika ut i Malmö såväl som i riket vilket har betydelse för betygsresultateten. Exempelvis har föräldrarna till eleverna i fristående skolor högre utbildningsnivå än föräldrarna till eleverna i kommunala skolor.

Bild 1

Källa: Hållbarhetsrapport 2017, Malmö stad

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner