Situation Malmö

Nyanlända kompenseras två gånger

Nyanlända kompenseras två gånger
juli 04
21:55 2018

En utvärdering om fördelningen av skolpengen i Malmös grundskolor visar att nyanlända kompenseras på två olika sätt.

Skolpengen i Malmös grundskolor är uppdelad i grundersättning, strukturersättning och ersättning för nyanlända. I en utvärdering om hur man fördelar skolpengen lyfte man upp det faktum att gruppen nyanlända får ersättning på två olika sätt.

En av variablerna i modellen för strukturersättningen är invandring eller rättare sagt nyinvandring, uppdelat på om den skett för 0 – 2 eller 3 – 5 år sedan. Strukturersättningen innehåller således en kompensation för nyanlända elever. Utöver det ersätts skolorna under elevens första 18 månader i svensk skola med en ersättning där beloppets storlek är beroende av vilken årskurs som eleven går i samt ursprungsland. Detta innebär att skolor får kompensation för nyanlända elever på två olika.

Trots att utredningen problematiserar denna dubbelersättning så föreslår man att den ska fortsätta.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner