Situation Malmö

Nyanlända skapar svårigheter för Malmös skolor

Nyanlända skapar svårigheter för Malmös skolor
oktober 06
08:31 2017

Antalet nyanlända elever fortsätter strömma in i Malmös skolor vilket skapar svårigheter för grundskoleförvaltningen att beräkna behovet av nya skolplatser.

700 nyanlända elever skrevs in i Malmös grundskolor under vecka 1-35, ett genomsnitt på 20 individer per vecka. Av dessa 700 elever så var 34 elever ensamkommande migrantbarn. Malmö stads grundskolenämnd bedömer i sin delårsrapport att totalt 900 nyanlända elever kommer skrivas in i grundskoleverksamheten under året.

I Malmös kommunala grundskolor är 1 930 elever nyanlända, enligt fyraårsdefinitionen, vid terminsstarten höstterminen 2017. Grundskolenämnden uttrycker i sin delårsrapport att det kommer finnas svårigheter i att beräkna behovet av nya skolplatser samt dimensionera mottagningsverksamheten på grund av den stora variation som finns i elevtillströmningen.

I Malmö stads grundskolor finns vid läsårstarten cirka 500 elever som inte är folkbokförda. Cirka hälften av dessa barn är asylsökande barn och en del av barnen är inte folkbokförda av andra anledningar som till exempel elever som är barn till illegala migranter och EU-medborgare som inte är folkbokförda.

Skärmavbild 2017-10-06 kl. 10.33.10

Källa: Grundskolenämndens delårsrapport januari-augusti 2017

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner