Situation Malmö

Ojämn könsfördelning bland nyanlända

Ojämn könsfördelning bland nyanlända
maj 04
12:21 2018

Av de 408 nyanlända som Malmö fick ta emot förra året enligt bosättningslagen var endast 5 procent ensamstående kvinnor medan hela 35 procent var ensamstående män.

Sedan 1 mars 2016 anvisar Migrationsverket nyanlända familjer och ensamhushåll över 18 år med uppehållstillstånd, till kommunerna enligt Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen).

Efter anvisning är kommunerna skyldiga att ta emot hushållet för bosättning inom 60 dagar. Gällande kvotflyktingar kan mottagandet både ta längre tid och gå snabbare än de 60 dagarna.

Hur många nyanlända som ska tas emot i varje län enligt bosättningslagen beslutas av regeringen. Länsstyrelsen ansvarar för att fördela antalet mellan länets kommuner.

2017 fick Malmö ta emot 408 personer. Av de som anvisats till Malmö 2017 var 35 procent ensamhushåll män, 5 procent ensamhushåll kvinnor och 60 procent individ i familjehushåll. 58 personer var kvotflyktingar, det vill säga personer som kommer direkt från flyktingläger via UNHCR.

Över 200 personer väntade längre än de lagstadgade 60 dagarna och 34 personer hade fortfarande inte tagits emot i januari 2018.

 

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner