Situation Malmö

Ökad frånvaro och minskad gymnasiebehörighet

Ökad frånvaro och minskad gymnasiebehörighet
mars 13
08:24 2017

Frånvaron ökar i Malmös grundskolor och gymnasiebehörigheten minskar. Däremot menar grundskolenämnden att om man exkluderar nyanlända från statistiken så ökar gymnasiebehörigheten.

I sin årsanalys för år 2016 så skriver grundskolenämnden i Malmö stad att 83,6 procent av eleverna, exklusive nyanlända elever, som lämnade grundskolan läsåret 2015/16 var behöriga för gymnasiet. Det är en förbättring med 2,5 procentenheter jämfört med året innan. Om även nyanlända elever inkluderas så var 75 procent behöriga för gymnasiet, vilket är en försämring med året innan. Samtidigt skriver man i årsanalysen att Malmö har tagit “ett historiskt stort ansvar” för att ta emot nyanlända elever.

Andelen gymnasiebehöriga elever skiljer stort mellan skolorna. Årets resultat innebär att skillnaderna mellan de tre skolorna med högst respektive lägst gymnasiebehörighet har ökat något. När nyanlända elever exkluderas har två skolor 100 procent gymnasiebehöriga elever och skolan med lägst resultat har 45 procent gymnasiebehörighet.

Skärmavbild 2017-03-13 kl. 09.27.24

Källa: Årsanalys 2016, Grundskolenämnden, Malmö stad

 

I årsanalysen framgår det också att den registrerade frånvaron har ökat under läsåret 2015/16. 4 procent av eleverna i årskurs 1-6 har över 20 procents frånvaro. Läsåret innan var det 3 procent av eleverna i årskurs 1-6 som hade över 20 procents frånvaro.

I årskurs 7-9 var 15 procent av eleverna frånvarande mer än 20 procent av tiden, det är en ökning från 12 procent förra läsåret. Enligt årsanalysen är det oklart om frånvaron ökat eller om lärarna är mer noggranna med att dokumentera frånvaron.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner