Situation Malmö

Öppen strid inom Moderata samlingspartiet

Öppen strid inom Moderata samlingspartiet
november 10
13:29 2015

Pontus Andersson kommenterar Moderaternas senaste utspel i invandringsdebatten och förklarar vilken som är den stora skiljelinjen mellan två tydliga läger i Moderaterna.

Det ter sig numer allt tydligare att det pågår en ideologisk strid inom det Moderata Samlingspartiet där liberaler och liberalkonservativa nu verkar har lämnat sina skyttegravar. Moderata Ungdomsförbundet (MUF) har sedan en tid lämnat bakom sig allt som på något sätt skulle klassas som konservatism. De kallar inte längre sig borgerliga, de försöker klä sig på ett sätt som ska få folk att glömma att de växte upp i de fina kvarteren och de betecknar sig som ett feministiskt ungdomsförbund. Att jag under två år i min tidiga ungdom vad medlem i förbundet känns allt märkligare för varje dag som går.

När partiledare Anna Kinberg Batra den nionde november i år på en presskonferens meddelade att gränsen måste stängas, att Sverige behöver Sverigedemokratisk invandringspolitik, lät kritiken inte vänta från de närmast utopiska liberalerna i hennes parti. MUF:s ordförande Rasmus Törnblom kommenterade på Twitter:

”Förut trodde vi att vi påverkade andra genom att agera föredöme och leda. Nu verkar det snarare vara race to bottom som gäller. Är som att säga: Eftersom andra länder inte tar ansvar för ekonomin & följer reglerna tänker inte vi heller göra det. Race to bottom.”

Även från Malmömoderaterna, där ungdomsförbundet har stort inflytande på deras politik, var kritiken skarp mot Kinberg Batra.

Att MUF och Malmömoderaterna är kritiska till Kinberg Batras agerande är dock ingenting som förvånar. De väldigt ideologiskt drivna liberalerna i den moderata rörelsen har sedan länge pratat om vikten av öppenhet som en grundläggande frihetlig värdering. MUF har en dröm om en fri invandring och trots att vi igår hade 2,160 asylsökande till Sverige ser de inget som helst stopp. Den enda förklaringen är att de är så pass förblindade av sina egna idéer om hur samhället ska se ut att de totalt struntar i de problem som uppstår.

I detta läge uppstår en konfliktlinje mellan de mer konservativa och de mer liberala där man enkelt kan urskilja vem som tillhör vilken sida i konflikten:

  • En person som är konservativ vill stänga gränsen om den inte vet att totalinvandringen kommer att leda till något positivt. Är de inte säkra på att det kommer ge positiva effekter på samhället och ekonomin är det inte hållbart att fortsätta hålla gränsen öppen.
  • En person som är konservativ skulle oavsett om det i framtiden skulle leda till att vi blev lite rikare ändå inte kunna acceptera nuvarande situation eftersom de måste kunna försvara vägen till sitt mål, d.v.s. total öppenhet.
  • En person som är konservativ strävar inte efter ett utopiskt drömsamhälle. Den vet att utopiska idéer förblindar människan.
  • En person som är konservativ har sunt förnuft och inser att det varken finns bostäder, jobb eller andra nödvändigheter för att denna invandringstakt ska vara hållbar.

Att Kinberg Batra ser sig tvungen att agera för att försöka minska invandringen till Sverige visar att hon trots allt inte drivs av samma utopiska idé om ”öppenhet” som de mest liberala i hennes parti. Som partiledare har hon ett ansvar att se verkligheten för hur den ser ut och förhålla sig till denna.

Om Kinberg Batra valt denna linje för att vinna tillbaks SD-röster eller för att hon är övertygad om att Sverigedemokraternas invandringspolitik är rätt väg att gå kan jag inte svara på. Jag kan inte heller svara på om det kommer öka Moderaternas stöd i väljaropinionen då Kristdemokraternas utspel inte ser ut att ha påverkat deras opinion nämnvärt.

Vad jag däremot ser är att Sverige ser ut att gå i en liknande riktning som Danmark gjorde när Dansk Folkeparti växte sig starka. Den nionde november 2015 ska vi komma ihåg som dagen då Sverigedemokraternas invandringspolitik på riktigt påverkade ett annat riksdagsparti. Vi ska vara glada att Moderaterna ser ut att ha bytt inriktning i invandringspolitiken, men vi ska heller inte ropa hej innan det också kommer konkreta förslag i riksdagen om detta.

Men hur blir det med MUF?

I nuläget är det väldigt oklart. När Moderaterna driver förslag som inskränker deras okränkbara idéer om ”öppenhet” går de en oviss framtid till mötes. Jag är övertygad om att de mer konservativa ungdomarna i MUF inte har tillräckligt stort inflytande för att få fotfäste i den förbundstopp som inte ser ut att svänga i frågan.

Striden lär fortgå inom Moderaterna och bara de som på riktigt ser verkligheten för vad den är kan vara vinnare i slutändan.

 

Pontus Andersson

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner