Situation Malmö

Ordning och reda på skolgården

Ordning och reda på skolgården
januari 05
14:34 2016

SD Malmö vill att det ska tydliggöras vad som egentligen gäller på Malmös skolgårdar.

Sverigedemokraterna i Malmö har lämnat in en motion gällande tydligare policy om vilka som får vistas på skolgårdar efter skoltid. Enligt SD Malmö så är reglerna som gäller idag otydliga och behöver tydliggöras för att rektorer, vårdnadshavare och elever ska vara säkra på vad som egentligen gäller.

SD Malmö menar att det finns flera frågetecken om vilka som får vistas på skolgårdarna och lyfter fram risken att kriminella gäng eller personer som kan anses vara obehöriga kan vistas på skolgårdarna då dessa är offentliga platser.

Sverigedemokraterna i Malmö har därför föreslagit att kommunstyrelsen ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att tillsammans med serviceförvaltningen upprätta en enhetlig policy gällandes Malmö stads skolgårdar som klargör vilka verksamheter som inte är tillåtna på skolgårdarna efter skoltid. SD Malmö vill även att kommunstyrelsen ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att upprätta en enhetlig policy gällandes Malmö stads skyltanvisningar på skolgårdarna.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner