Situation Malmö

Örtagårdsskolan tar emot 150 ensamkommande barn

Örtagårdsskolan tar emot 150 ensamkommande barn
november 02
16:36 2015

I början av oktober meddelade rektorn vid Örtagårdsskolan föräldrarna att 150 flyktingbarn skulle flytta in i skolan.

Den 9 oktober skickade Örtagårdsskolans rektor ett brev till föräldrar med barn på Örtagårdsskolan där rektorn meddelade att 150 “flyktingbarn” kommer att flytta in i “gamla högstadiets tomma lokaler” på Örtagårdsskolan.

Enligt rektorns brev så har stadsfastigheter varit på Örtagårdsskolan och tittat på lokalen som har 10–11 klassrum och som ska användas som tillfälligt boende för ensamkommande barn. Rektorn för Örtagårdsskolan menar i sitt brev till föräldrarna att:

“På grund av att många söker asyl i Sverige blir väntetiden i Malmö längre än vanligt. Under tiden asylprocessen pågår finns det därför ett stort behov av platser där dessa barn kan bo. Det är svårt att hitta bra lokaler men verksamheter i Malmö stad måste ställa upp och hjälpas åt med att hitta boenden.”

De förhållanden som rektorn vid Örtagårdsskolan beskriver kommer enligt Migrationsverket inte upphöra. Enligt Migrationsverket så kommer mellan 140 000 till 190 000 personer söka asyl i Sverige i år. Nästa år så kommer 135 000 till 170 000 personer söka asyl i Sverige. I slutet av året så kommer mer än 200 000 människor vara inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

Örtagårdsskolan är en grundskola med grundsärskola i Rosengård med 330 elever. I slutet av sitt brev skriver rektorn för Örtagårdsskolan:

“Vi är bara glada att kunna ställa upp med lokaler i denna tid då så många är på flykt undan krig och terror för att hitta en trygg plats att leva på.”

Det framgår inte i brevet vem som har tagit beslutet att placera ensamkommande barn i Örtagårdsskolan eller om skolan har haft inflytande över beslutet. Vad som framgår däremot är att föräldrarna har inte haft något inflytande över beslutet utan får endast i efterhand veta att det ska ske.

Dela

Om författaren

Pontus Andersson

Pontus Andersson

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner