Situation Malmö

Pojkarna mest kränkta i skolan

Pojkarna mest kränkta i skolan
december 14
13:29 2015

Situation Malmö sammanställer anmälningar som skickats till grundskolenämnden avseende kränkande behandling, som lämnats in mellan 21 augusti till 7 oktober 2015.

Enligt skollagen 6 kap 10 § är lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn.

En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Situation Malmö redovisar kränkningarna som anmälts mellan 21 augusti och 7 oktober. Den skola som anmäler flest kränkningar under denna period är Söderkullaskolan. På andra plats ligger Annabergsskolan. Samtidigt är majoriteten av de som blivit utsatta för anmälda kränkningar pojkar. Den vanligaste platsen där man har blivit utsatt för kränkning under denna period är inne i skolan.

Söderkullaskolan har nu i flera sammanställningar som Situation Malmö gjort varit den skola där flest anmälda kränkningar ägt rum. Detta kan bero på att andra skolor inte anmäler lika ofta men det kan också bero på skolans storlek.

Anledningen till att de flesta kränkningar äger rum i inne i skolan kan bero på att det är lättare för personalen att upptäcka kränkningen när det äger rum inne i skolan. Sammanställningen berättar därför mycket mer än i vilken skola kränkningarna äger rum. Att endast fyra procent av kränkningarna ägt rum på internet kan betyda att skolorna inte har lärt sig att upptäcka kränkningar på nätet.

Skärmavbild 2015-12-14 kl. 14.26.09

Skärmavbild 2015-12-14 kl. 14.26.22

Skärmavbild 2015-12-14 kl. 14.26.35

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner