Situation Malmö

Politisk diskriminering är ett större problem än etnisk diskriminering

Politisk diskriminering är ett större problem än etnisk diskriminering
december 21
10:44 2016

Nima Gholam Ali Pour ifrågasätter om etnisk diskriminering är ett problem i Sverige och pekar samtidigt på en annan sorts diskriminering som kan vara ett större problem.

Det finns många organisationer i Sverige som arbetar mot diskriminering. Deras verksamhet finansieras oftast av skattemedel. Sverige har en diskrimineringslag och en Diskrimineringsombudsman. I Malmö har vi organisationen Malmö mot Diskriminering(MmD) som brukar få 1,2 miljoner kr i verksamhetsstöd från Malmö stad.

Om man läser i media om vad som står om diskriminering och om man tittar på hur mycket skattemedel som går till arbetet mot diskriminering så får man en bild av att diskriminering är ett stort problem i Sverige. Ständigt hör man om kampanjer mot diskriminering som olika politiker och kändisar deltar i. Det känns som om diskriminering är ett enormt problem i Sverige. Men är det verkligen så?

Långtidsutredningen är en utredning som Finansdepartementet brukar producera och som visar på långsiktiga trender. Långtidsutredningen fungerar som ett underlag för den ekonomisk-politiska debatten. Den senaste Långtidsutredningen kom ut 2015. I Långtidsutredningen refererar man till PIAAC-undersökningen, som är en undersökning av vuxnas färdigheter, och man skriver:

”Ett mycket viktigt och positivt resultat från PIAAC-undersökningen är att det inte finns några signifikanta skillnader mellan utrikes och inrikes födda när det gäller att ha ett arbete, om hänsyn tas till nivån på individens färdigheter. De lika möjligheterna att ha ett arbete om man har goda färdigheter verkar inte heller kunna förklaras med att utrikes födda i högre grad skulle arbeta i yrken som inte motsvarar deras färdighetsnivå. Samma bild framkommer i en OECD-studie på svenska PIAAC-data som kontrollerar för ett stort antal bakgrundsvariabler. Utredningen gör bedömningen att den svenska arbetsmarknaden huvudsakligen ser till individers färdigheter, och som helhet inte verkar präglas av etnisk diskriminering.”

För att sammanfatta detta citat så menar man att den höga arbetslösheten bland utrikes födda speglar deras kompetens. Om utrikes födda var mer utbildade så skulle de få jobb på den svenska arbetsmarknaden. Det är inte heller så att det finns många utrikes födda som egentligen ska jobba som läkare men istället tvingas jobba som taxichaufförer. Långtidsutredningens bedömning är att etnisk diskriminering inte präglar den svenska arbetsmarknaden. Har du någonsin hört etablerad media eller någon av etablissemangets politiker säga att etnisk diskriminering inte präglar den svenska arbetsmarknaden? Sen jag blev aktiv i politiken så har jag bara hört media och politiker säga att Sverige antingen är rasistiskt eller så finns det diskriminering överallt i samhället. Men här har vi en viktig utredning som säger att det finns rimliga orsaker till att utrikes födda har en högre arbetslöshet. De saknar utbildning och kompetens.

Långtidsutredningen 2015 lyfter fram detta flera gånger i sitt huvudbetänkande. I utredningen kan man läsa:

”Utredningen gör bedömningen att det därför i många fall kan krävas relativt omfattande kompletterande utbildning även för utrikes födda med högre formell utbildning för att bli väl etablerade på den svenska arbetsmarknaden. Med rätt färdigheter är å andra sidan chanserna att få arbete lika goda som för inrikes födda.”

Samma tes kan man läsa om och om igen i Långtidsutredningens huvudbetänkande:

”Att utrikes födda med goda färdigheter verkar behandlas likvärdigt med inrikes födda med goda färdigheter tyder på att det blir väsentligt lättare för utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden om de utrustas med gångbara färdigheter.”

Så vad gör alla dessa organisationer som bekämpar diskriminering om det nu inte finns någon etnisk diskriminering på arbetsmarknaden? Varför ger vi så mycket skattemedel till organisationer som bekämpar diskriminering om etnisk diskriminering är knappt ett problem i Sverige?

När jag läste Långtidsutredningen 2015 så kände jag för första gången att jag fick bekräftelse för den verklighet jag har levt i. Ingen har diskriminerat mig för att jag är invandrare. Gång på gång har jag hört uppmuntrande ord för att jag är invandrare. Därför har jag haft svårt att ta till mig det faktum att det skulle finnas utbredd diskriminering i Sverige. Visst har man träffat människor som har fördomar, men detta har varit en marginell företeelse.

Det ironiska är att jag blev medveten om diskriminering så fort jag blev sverigedemokrat. Ingen diskriminerar en svensk-iranier men det finns arbetsgivare som inte tvekar inför att diskriminera en sverigedemokrat. Det är först när jag blev en sverigedemokrat som jag fick ha de här diskussionerna där jag fick reflektera över om jag hade blivit diskriminerad eller inte. Hur många lärare finns det som är aktiva SD-politiker? Idag är det lättare för en muslim att bli lärare i Sverige än för en sverigedemokrat. Kom då ihåg att det finns fler i Sverige som röstat på Sverigedemokraterna än vad det finns muslimer i Sverige.

Trots att jag är behörig lärare med legitimation så sökte jag 20 jobb som lärare i Malmö utan att ens få komma till intervju. Är man aktiv sverigedemokrat får man jobba som lärare i någon avlägsen ort i mitten av Skåne, med allt vad det innebär. Sånt fick jag inte uppleva när jag bara var en svensk-iranier. Riktig grov hjärtlös diskriminering fick jag uppleva först när jag blev sverigedemokrat.

Nästa gång ni hör talas om att någon med invandrarbakgrund har blivit diskriminerad, kom ihåg att det är ett undantagsfall. I Sverige så är inte etnisk diskriminering ett utbrett fenomen. Därför måste man ifrågasätta de som pratar om att det finns etnisk diskriminering i samhället, eftersom etnisk diskriminering är ovanligt i Sverige, precis som snö på sommaren. Om någon säger att det snöar på sommaren så skulle man ifrågasätta det eftersom underlaget säger att det inte snöar på sommaren. Underlaget från Långtidsutredningen 2015 säger att svensk arbetsmarknad inte präglas av etnisk diskriminering, utan det är de utrikes födda som saknar utbildning.

När det gäller dessa organisationer som arbetar med antidiskriminering så kommer jag alltid ifrågasätta dem fram till den dag de erkänner den politiska diskriminering som jag och många andra sverigedemokrater har blivit utsatta för. Den politiska diskrimineringen är lika allvarlig som all annan diskriminering. Man ska inte behöva ha rätt partibok för att klara sig i Sverige. Om de organisationer som jobbar med antidiskriminering i Sverige inte förstår detta så förtjänar de inte vårt förtroende.

 

Nima Gholam Ali Pour

Dela

Om författaren

Pontus Andersson

Pontus Andersson

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner