Situation Malmö

RGRA upprör känslor i Öster

RGRA upprör känslor i Öster
januari 15
07:59 2016

RGRA:s ansökan för att få 40 000 kr från stadsområdesnämnd Öster fick ett kritiskt svar och orsakade en politisk markering mot RGRA.

Föreningen Rörelsens Gatans Röst och Ansikte(RGRA), grundad av Behrang Miri, har byggt upp en omfattande verksamhet genom ekonomiskt stöd från Malmö stad. I juni 2015 fick RGRA mer än en miljon kr i ekonomiskt stöd från Malmö stad.

Men i november 2015 så behandlades ännu en projektansökan från RGRA av stadsområdesnämnd Öster. Den här gången ville RGRA ha 40 000 kr för projektet “Alla bor i området” där man ville “stärka unga män, bidra till ökad självkänsla och förhindra att de hamnar i kriminalitet eller andra former av utanförskap”.

Tanken bakom projektet var att RGRA skulle samla 16 unga män från Värner Rydén skolan som “är i störst behov av denna typ av projekt”. Därefter skulle dessa unga män under 6 veckor lära sig kampsport och ha “livssamtal”. Projektet skulle dokumenteras genom en kort film där man fick följa deltagarna och ledarna under 6 veckor. Allt detta skulle enligt RGRA kosta 40 000 kr.

I sin ansökning skriver RGRA att “Boxningsworkshop” och “Boxningsmaterial” kostar sammanlagt 12 000 kr. “Livssamtalsworkshop” kostar 10 000 kr. Dokumentärfilmen som skulle dokumentera projektet skulle kosta 5000 kr. Fika och kontorsmaterial skulle kosta 5000 kr. Marknadsföringen samt ledarnas tröjor(med namn) skulle kosta 3000 kr. En avslutningsaktivitet skulle kosta 10 000 kr.

Stadsområdesnämd Öster avslog RGRA:s ansökan om ekonomiskt stöd och i sitt svar skriver nämnden:

“RGRA erhåller medel från Kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar om 1 130 513 kr. RGRA har för 2015 även erhållit ett bidrag på 230 tkr genom beslut av Kommunstyrelsens trygghet och säkerhetsutskott. Tillsammans med fem andra föreningar ingår RGRA i ett nätverk som uppbär stöd från trygghets och säkerhetsutskottet, som en del av samverkansöverenskommelsen mellan Malmö stad och polismyndigheten. Stadsområdesförvaltningen har varit i kontakt med Värner Rydenskolan som är en tilltänkt samverkanspart. Skolans ledning svarar att man inte känner till projektet.”

I förslaget till svar på RGRA:s ansökan, som stadsområdesnämndsförvaltningen hade lagt fram, så skriver man:

“Mot bakgrund att stadsområdesnämnden inte har budgeterade medel för föreningsstöd samt att föreningen redan beviljats medel från Malmö föreslås ansökan från RGRA dock att avslås.”

Då RGRA:s ansökan hade upprört många känslor i nämnden, på grund av det sätt som RGRA missbrukar föreningsstödet, så lyckades oppositionen övertala den rödgröna majoriteten i stadsområdesnämnd Öster att ta bort formuleringen “att stadsområdesnämnden inte har budgeterade medel för föreningsstöd” från svaret för att markera att även om nämnden hade resurserna så skulle man inte ge ekonomiskt stöd till RGRA.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner