Situation Malmö

Rubin slår ifrån sig ansvaret

Rubin slår ifrån sig ansvaret
december 22
09:22 2015

Anders Rubin(S), Malmös kommunalråd med beredningsansvar för skolan har svarat på det öppna brevet som publicerades i Situation Malmö förra veckan.

Anders Rubin(S), kommunalråd med beredningsansvar för skolan, har svarat på det öppna brevet som PPI:s ordförande Tobias Petersson skrev förra veckan. Det öppna brevet publicerades först i Situation Malmö.

I sitt brev presenterar Petersson underlag för att Palestinska Rättvisecentret besökt en skola i Malmö och spridit undervisningsmaterial som innehåller felaktigheter om Israel-Palestina konflikten.

I sitt svar skriver Rubin att han inte kan arabiska och därför kan han inte av informationen på Palestinska Rättvisecentrets Facebook-sida få reda på vilken skola som det handlar om. Däremot så skriver Rubin att han är “ganska säker” på att det varken handlar om skolverksamhet eller något som bedrivs i Malmös kommunala skolor. Däremot kan händelsen ha ägt rum i en skollokal, enligt Rubin, då det finns verksamhet i skollokaler som bedrivs av föreningar.

Rubin ser en sådan verksamhet som en naturlig del av religiösa eller friskolors verksamhet och kallar det för “komplementära skolor”. Rubin avslutar sitt svar genom att betona att den verksamhet som har ägt rum enligt underlaget i Peterssons öppna brev, inte är hans ansvar och Petersson borde vända sig till polisen eller Skolinspektionen.

Samtidigt så är det fler och fler som intresserar sig för Palestinska Rättvisecentrets aktiviteter i en skola i Malmö, som för tillfället är okänd. Den 15 december publicerade Israeliska ambassadens hemsida det öppna brevet som först publicerades på Situation Malmö.

Anders Rubins svar till Tobias Peterssons öppna brev:

“Jag kan inte arabiska och googles översättare hjälper inte mig med någon information om vilken skola vi talar om. Jag är dock ganska säker på att detta varken handlar om skolverksamhet eller om något som bedrivs av våra kommunala skolor. Jag skulle påstå att det knappast handlar om en aktivitet som sker inom ramen för skoldagens aktiviteter. Däremot kan det ju säkert ske i en skollokal. Vi har väldigt mycket verksamhet i skollokaler som bedrivs av föreningar. Dessutom är det ju just detta som ofta motiverar religiösa eller andra liknande friskolor att bedriva sin verksamhet. De får en möjlighet att efter skoltid bedriva bibelstudier, koranskola eller bara vanlig föreningsverksamhet. Malmökommissionen gjorde en vetenskaplig genomgång av dessa skolliknande verksamheter och kallade dem för ‘komplementära skolor’. Så fortfarande – detta handlar inte om en verksamhet som jag har kommunalt ansvar för eller befogenhet att intervenera i. Misstänker du brott mot skollagen får du anmäla det till Skolinspektionen och misstänker du brott mot någon annan lagstiftning får du anmäla det till polisen.

 

Med vänliga hälsningar
Anders Rubin
Kommunalråd
Malmö Stad
Beredningsansvar för Skola
Grundskolenämndens ordförande”

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner