Situation Malmö

Så här skyddar Malmö stads twitter-konto islamister

Så här skyddar Malmö stads twitter-konto islamister
januari 26
15:52 2019

Nima Gholam Ali Pour ger ett exempel på hur Malmö stads kommunala kommunikatörer agerar valarbetare åt de styrande partierna och till och med rentvår islamister.

Den 11 januari skrev Johan Gustafsson, representant för organisationen Skattebetalarna, en intressant debattartikel i Kvällsposten med rubriken ”Malmö borde skippa kommunpropagandan”. I debattartikeln kunde man läsa följande:

”I Malmö verkar man ha svårt att hålla isär neutral information och politisk propaganda. De styrande använder regelbundet kommunens kanaler för att sprida sitt politiska budskap.”

Gustafsson hade även gjort en kartläggning där han visar att Malmö stad har 205 kommunala kommunikatörer som kostar skattebetalarna 125 miljoner kr varje år, eller 350 000 kr om dagen.

För några dagar sedan skrev jag om att organisationen Malmös Unga Muslimer använder den kommunala lokalen, Tegelhuset Bricks i Rosengård, trots att två statliga myndigheter publicerat rapporter där man beskrivit både hur Malmös Unga Muslimer bjuder in talare med misogyna åsikter och talare som sympatiserar med terroristorganisationer, men också hur Malmös Unga Muslimers moderorganisation, Sveriges Unga Muslimer har medlemsföreningar med en jihadistisk retorik och vars medlemmar i flera fall begivit sig av som jihadister till Syrien.

Efter att jag länkat till min debattartikel på Twitter dyker Malmö stads officiella Twitter-konto upp och ger följande svar:

”Bricks är en fritidsgård. Då vi inte är en underrättelseorganisation har vi inte total koll på allt som händer där men de har t.ex. en musikstudio. Somaliska freds nattvandringar i samarbetet Trygg Malmö har fått stöd. Personer från Grupp 194 har deltagit i nattvandringarna.”

1

Tegelhuset Bricks är en fritidsgård som är en del av Malmö stads fritidsförvaltning. Men här menar Malmö stads Twitter-konto att eftersom Malmö stad inte är en ”underrättelseorganisation” så kan de inte veta om de lånar ut sina lokaler till extremister. Det är självklart problematiskt att Malmö stad inte vet om man lånar ut lokaler till anti-demokratiska krafter. Men jag valde att länka till de rapporter jag hade tillgång till om Malmös Unga Muslimer och ställa frågan om Malmö stad kommer sluta låna ut sina lokaler till denna organisation.

1

Efter att ha fått länkar till rapporter som visar att Malmös Unga Muslimer är en extremistisk organisation försöker Malmö stads Twitter-konto antyda att det är ”ni politiker” som beslutar om vem som ska få tillgång till kommunens lokaler.

2

Som svar konstaterar jag att jag lämnat över rapporter som visar att Malmös Unga Muslimer sprider extremism och att även då kan Malmö stad inte riktigt ta ställning. Därefter så bekräftar jag att ansvaret faktiskt ligger på de styrande politikerna i Liberalerna och Socialdemokraterna. Det är här när styret i Malmö blir angripen som Twitter-diskussionen tar en otäck vändning.

3

Malmö stads officiella Twitter-konto börjar förvränga fakta.

4

Malmö stads Twitter-konto försöker ge en bild av att Sveriges Unga Muslimer blivit rentvådd och att MUCF:s beslut om avslag av bidrag till Sveriges Unga Muslimer är upphävd. Detta stämmer inte. Den rapport som jag nyss hade länkat till är skriven efter att Förvaltningsrätten undanröjde MUCF:s beslut om att bevilja bidrag till Sveriges Unga Muslimer. Rapporten skrevs i syfte att samla mer underlag för att ta ett nytt beslut. Med rapporten som underlag så beslutade MUCF att inte bevilja statsbidrag till Sveriges Unga Muslimer. Rapportens slutsatser är också tydliga:

  • Inom Sveriges unga muslimers organisation har det under senare år funnits flera överlappningar till den våldsbejakande islamistiska miljön och andra antidemokratiska islamistiska miljöer, framförallt genom en del av SUM:s bidragsberättigade lokalföreningar. Sympatisörer och aktivister för extremistiska rörelser har och har haft ledande positioner i några föreningar.
  • Såväl SUM:s centralorganisation som olika medlemsföreningar har regelbundet de senaste åren bjudit in externa föreläsare och samarbetspartners vars ståndpunkter går på tvärs med kraven på demokratins idéer. Flera av dem har varit återkommande som föreläsare eller samarbetspartner.
  • Sveriges unga muslimer har formella samarbeten med organisationer och personer som har nära kopplingar till Muslimska brödraskapet.

I rapporten från MSB står det att Sveriges Unga Muslimer har ”medlemsföreningar med en jihadistisk retorik och vars medlemmar i flera fall begivit sig av som jihadister till Syrien”. Malmös Unga Muslimer är just en medlemsförening i Sveriges Unga Muslimer.

Frågan är, varför försöker Malmö stads Twitter-konto ge en bild av att Sveriges Unga Muslimer har blivit orättvist behandlade och att beslutet om att de inte ska få bidrag från MUCF har blivit upphävd?

Varför bortser Malmö stads Twitter-konto från att Malmös Unga Muslimer är en medlemsförening i Sveriges Unga Muslimer, och att dessa medlemsföreningar använder sig av jihadistisk retorik?

När jag försöker påpeka detta skriver Malmö stads Twitter-konto att ”Malmö stads konto sköts av tjänstemän” och att ”fritidsgårdar och nattvandringar är inget som pekas ut som extremism av dina rapporter”.

5

Det här är ett exempel på hur Malmö stads kommunala nättroll agerar i sociala medier. Liknande sätt att avfärda, förminska eller dölja problem i staden, eller kritik mot de styrande har ägt rum i frågor som berör Grupp 194 som spred antisemitiskt och våldsbejakande idéer samt frågan om ekonomiskt bistånd till illegala invandrare.

Detta sorts beteende äger inte endast rum på sociala medier. På en utbildning för Malmö stads förtroendevalda, där jag deltog i januari, så presenterade en av kommunikatörerna statistik som skulle visa hur tryggt Malmö egentligen var och att mediernas bild inte stämmer.

Att Malmö stads kommunala kommunikatörer skyddar de styrande och deras bild av hur Malmö ser ut, verkar tyvärr stämma. Men hur långt får dessa kommunikatörer gå? Ska de verkligen förvränga fakta om vad som står i rapporter från statliga myndigheter för att beskydda islamistiska organisationer som sprider extremism?

Det är på tiden att Malmö stads kommunikatörer antingen får en minskad budget eller att de får ett tydligare uppdrag, där det framgår vilka värderingar Malmö stad står för och att dessa kommunikatörer inte ska agera som valarbetare.

Idag är det så att jag som ledamot i Malmös kommunfullmäktige måste föra en debatt med Malmö stads avlönade kommunikatörer när de försöker rentvå islamistiska organisationer som sprider värderingar från medeltiden. Det är en bisarr situation.

Nima Gholam Ali Pour

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner