Situation Malmö

Saco: “Stadsområdet har otillräckliga medel för att klara sitt uppdrag”

Saco: “Stadsområdet har otillräckliga medel för att klara sitt uppdrag”
november 09
08:39 2015

Saco väljer att skicka en tredje skrivelse till stadsområdesnämnd Öster med varningar om vad konsekvensen av nedskärningar kan bli och vilken utsatt situation stadområdesförvaltningens personal befinner sig i.

För tredje gången sedan hösten 2014 så skickar Saco in en skrivelse till stadsområdesnämnd Öster där man varnar politikerna för att nedskärningarna slår för hårt mot personalen. I deras senaste skrivelse från 16 september, som berör stadområdesnämndens delårsrapport 2 så skriver Saco:s representanter i stadsområdesförvaltning Öster:

“Arbetsbelastningen är mycket hög i en redan ansträngd verksamhet. Den ekonomiska utvecklingen har varit bekymmersam under en längre tid och samtliga verksamheter har bidragit med åtgärder för en ekonomi i balans och trots detta så är ekonomin inte i balans.”

Saco:s representanter uttrycker också en frustration över att personalen saknar de resurser de behöver för att genomföra det uppdrag som de enligt lagstiftningen måste genomföra:

“Personalen ska ombesörja medborgarnas behov allt i enlighet med lagstiftningen men budgeten och tillgängliga resurser är inte planerad eller förutbestämd utifrån eventuella nya insatser och behov. Saco ser att stadsområdet har otillräckliga medel för att klara sitt uppdrag.”

Även bristen på kommunikation upprör Saco. I sin skrivelse skriver Saco:s representanter:

“Vi har nu under vecka 38 fått besked i Förvaltningsrådet att DR2 visar på ett underskott på ca 10 miljoner kronor. Detta gör att vi har förvånar oss mycket då alla signaler från ledningen under senaste månaderna varit ett tydligt besked om att noll-resultat kommer att uppnås 2015. Detta innebär att vi från fackligt håll har varit helt oförberedda på detta och inte kunnat kommunicera med rätt innehåll med våra medlemmar.”

Saco menar i sin skrivelse att kraven på löntagarna ligger på en hög nivå redan idag och att resurserna inte räcker till. Detta orsakar stress och en försämrad arbetsmiljö, enligt Saco.

Saco är en facklig centralorganisation med ca 650 000 medlemmar. De fackförbund som är medlemmar i Saco är fackförbund som berör yrken där det krävs akademisk utbildning. Ekonomer, lärare och jurister är exempel på yrkesgrupper som Saco:s medlemsförbund organiserar.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner