Situation Malmö

SD-initiativ blir verklighet i stadsområde Öster

SD-initiativ blir verklighet i stadsområde Öster
maj 11
07:29 2016

Sverigedemokraternas förslag om att införa riktlinjer för samarbete med civilsamhället i stadsområde Öster, där Rosengård ingår, blev verklighet.

Ett förslag från Sverigedemokraternas grupp i stadsområdesnämnd Öster om att upprätta riktlinjer för samarbete med civilsamhället blev verklighet när en enig nämnd röstade igenom riktlinjerna den 27 april.

Under 2015 upptäckte Sverigedemokraterna i stadsområdesnämnd Öster att det inte fanns några riktlinjer när det gäller samarbete med föreningar och att rent teoretiskt så skulle även extremister kunna samarbeta med stadsområdesförvaltning Öster. Den styrande rödgröna minoriteten och förvaltningen tog till sig Sverigedemokraternas synpunkter i denna fråga och ett förslag lades fram om att införa riktlinjer för samarbete med civilsamhället. På nämndsmötet den 27 april påpekade även nämndsordföranden Andreas Konstantinides(S) att förslaget ursprungligen kom från Sverigedemokraterna.

En av de viktigare delarna i riktlinjerna är att “arrangemangen ska vara fria från partipolitisk propaganda och religiösa uttryck om det inte finns en tydlig målsättning att främja diskussion, idéutbyte och ömsesidig förståelse”. Detta kommer hindra islamistiska organisationer i Rosengård från att få tillgång till kommunala lokaler.

Både Moderaterna och Sverigedemokraterna påpekade på nämndsmötet att det är viktigt att riktlinjerna implementeras av stadsområdesförvaltningen, medan Sverigedemokraterna tog upp stadsområdesförvaltningens samarbete med Malmös Unga Muslimer och frågade om stadsområdesförvaltningen verkligen kan garantera att de arrangemang som Malmös Unga Muslimer anordnar i kommunala lokaler är fria från religiösa uttryck.

Stadsområdesförvaltningen Östers samarbete med Malmös Unga Muslimer fortsätter fram till den 19 maj. Malmös Unga Muslimer har bland annat bjudit in Rashid Musa, ordförande för den islamistiska organisationen Sveriges Unga Muslimer, till den kommunala byggnaden Tegelhuset, som Malmös Unga Muslimer har fått låna från stadsområdesförvaltning Öster.

 

Läs mer på Situation Malmö om samarbetet mellan Malmö stad och Malmös Unga Muslimer:
http://www.situationmalmo.nu/malmo-stad-samarbetar-med-islamister/
http://www.situationmalmo.nu/v-politiker-forelaser-om-palestinsk-lobbyverksamhet-i-kommunala-lokaler/

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner