Situation Malmö

SD Malmö lägger fram förslag om återvändandecenter

SD Malmö lägger fram förslag om återvändandecenter
mars 03
16:24 2016

SD Malmö vill att Malmö stad ska bygga ett återvändandecenter som kan hjälpa vuxna Malmöbor födda utomlands som saknar inkomst från arbete de senaste tio åren, att flytta tillbaka till sitt hemland.

Sverigedemokraterna föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag för ett inrättande av ett återvändandecenter i Malmö. Genom att upprätta ett återvändandecenter vill Sverigedemokraterna förenkla för personer att återvända till sina respektive hemländer. På detta center ska personal finnas på plats för att hjälpa personer att få information om hur de kan återvända hem och bygga en ny framtid i sitt hemland.

Förutom återvändandecentret föreslår Sverigedemokraterna också att information om detta ska skickas ut till de vuxna Malmöbor födda utomlands som saknar inkomst från arbete de senaste tio åren. Syftet med uppstartandet av återvändandecentret är att få ner försörjningsstöds- och hemlöshetskostnader för Malmö kommun.

I motionen nämner Sverigedemokraterna att av dem som invandrade till Malmö för tio år sedan hade bara 36 procent jobb 2014 och av de flyktingar som kom till Malmö för fem år sedan hade 18 procent ett arbete.

Sverigedemokraterna menar att frivillig återvandring kan vara ett bra sätt för Malmö stad att minska de utgifter som är kopplade till den misslyckade invandringspolitiken och samtidigt erbjuda människor som är fast i ett livslångt utanförskap hjälp med att komma tillrätta med sin utsatta situation.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner