Situation Malmö

SD överklagar HVB-hem i Malmö

SD överklagar HVB-hem i Malmö
februari 09
10:03 2016

 

Sverigedemokraterna i Malmö har idag lämnat in en överklagan gällande ett HVB-hem i staden.

På Stadsbyggnadsnämndens möte den 28:e januari hanterades ärendet ”SBN 2015-003476 HVB-hem (sekretess gällande adress) i Malmö”. Ärende behandlades som mötets sista punkt där handlingarna fanns på bordet. Under ett par minuter diskuterade nämnden ärendet och Sverigedemokraternas ledamot, Anders Olin, ställde sig högst frågande till hanteringen av ärendet. Ärendet är belagt med sekretess p.g.a. den senaste tidens händelser i HVB-hem.

Anders hävdar sin rätt att som nämndsledamot både ha rätt och en skyldighet att sätta sig in i varje ärende som de ska fatta beslut om och i detta fall fanns det ingen som läst dessa handlingar på 27 sidor. Ett högst anmärkningsvärt förfarande av en nämnd som har ett stort ansvar för de beslut den fattar. Nämnden vet därför inte om det bryter mot någon plan, lagen om skydd mot olyckor, eller om brandskyddet är tillfredställande enligt de föreskrifter som finns.

Anders Olin kommenterar beslutet att överklaga:

”Att som nämndsledamot inte ges möjlighet att läsa in handlingarna ser jag som enormt bristfälligt när jag sedan är ansvarig för beslutet. Sekretessen fanns för oss i nämnden men när ärendet kungörs försvinner sekretessen, jag ser därför ingen anledning att belägga ärendet med sekretess som sedan omöjliggör ett objektivt beslut. Hade nämnden getts möjlighet att läsa in ärendet så hade vi ej överklagat beslutet, men som nämndsledamot kan jag inte ställas ansvarig för beslut som hanteras på detta sätt. Därför överklagar vi detta beslut med vidare hantering i förvaltningsrätten.”

 

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner