Situation Malmö

Sjukfrånvaron ökar i Malmö stad

Sjukfrånvaron ökar i Malmö stad
juni 28
07:30 2016

Sjukfrånvaron har ökat i Malmö stad sedan 2011 och huvudorsaken för sjukfrånvaron bland Malmö stads medarbetare är psykisk ohälsa.

Sjukfrånvarovolymen bland Malmö stads medarbetare var 6,85 procent 2015 vilket innebar en ökning med 0,57 procentenheter jämfört med 2014. Kvinnors sjukfrånvaro var 7,61 procent, en ökning med 0,7 procentenheter och mäns sjukfrånvaro var 4,37 procent, en ökning med 0,19 procentenheter i jämförelse med 2014.

Sjukfrånvarovolymen 2015 (6,85 procent) motsvarade 25,0 kalenderdagar i genomsnitt per medarbetare. Motsvarande uppgift för 2014 var 22,9 kalenderdagar, det vill säga en ökning med i genomsnitt 2,1 kalenderdagar per medarbetare. Sedan 2011 så har sjukfrånvaron bland Malmö stads medarbetare ökat varje år.

Skärmavbild 2016-06-28 kl. 09.31.23

Källa: Personalredovisning 2015, Malmö stad

Vid en jämförelse mellan Malmös olika kommunala förvaltningar så fanns den högsta sjukfrånvaron hos förskoleförvaltningen. Om man bortser från stadsrevisionen och stadsbyggnadskontoret så har sjukfrånvaron ökat i alla kommunala förvaltningar i Malmö.Källa: Personalredovisning 2015, Malmö stad

I nio av de tio största yrkesgrupperna ökade sjukfrånvaron. I samtliga av de tio största yrkesgrupperna hade kvinnorna högre sjukfrånvarovolym än männen.

Skärmavbild 2016-06-28 kl. 09.31.33

Källa: Personalredovisning 2015, Malmö stad

De totala sjuklönekostnaderna för 2015 uppgick till 219,9 miljoner kronor. Nästan hälften (49 procent) av pågående sjukfall utgörs av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan har under en längre tid varit huvudorsaken till sjukfrånvaron bland medarbetarna i Malmö stad.

Skärmavbild 2016-06-28 kl. 09.31.44

Källa: Personalredovisning 2015, Malmö stad

De totala sjuklönekostnaderna för 2015 uppgick till 219,9 miljoner kronor. Nästan hälften (49 procent) av pågående sjukfall utgörs av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan har under en längre tid varit huvudorsaken till sjukfrånvaron bland medarbetarna i Malmö stad.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner