Situation Malmö

Statsbidrag för illegala migranter

Statsbidrag för illegala migranter
januari 12
10:37 2016

Malmö stads skolor fick 7 miljoner kr i statsbidrag i slutet av 2015 på grund av att man har illegala migranter i sina skolor och för att nyanlända ska få mer undervisning.

I oktober 2015 så beslutade Skolverket att Malmö stad skulle få 6 miljoner kr i statsbidrag, som ersättning för att Malmö stad låter illegala migranter få undervisning i Malmös skolor. Statsbidraget går under namnet “statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd”.

Förordning om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd är från 2013 och är därmed ett arv från regeringen Reinfeldt. Syftet med statsbidraget är att kommuner som inom sitt område har barn som vistas i landet utan tillstånd och har kostnader för barnets utbildning ska kunna ansöka om ersättning för sina kostnader.

Samma månad beslutade Skolverket att Malmö stad skulle få 1,3 miljoner kr i statsbidrag för ökad undervisningstid för nyanlända elever i grundskolan. Även detta statsbidrag utgår enligt en förordning från 2013. Statsbidraget betalas ut till en huvudman som för nyanlända elever i grundskolan anordnar minst 105 timmars undervisning per läsår i ämnena svenska eller svenska som andraspråk, utöver den ordinarie undervisningstiden. Undervisningen måste bedrivas av lärare som är behöriga i ämnena svenska eller svenska som andraspråk.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner